Když je mému synovi špatně a musím ho jít vyzvednout do školy, může nebo musí mne nadřízený pustit?

Musí, pokud je synovi do 10 let. Zde je § 191 Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat. Když tak zkuste naše odbory Zaměstnanecké fórum.

Nemám otázku na přesčasy, ale týká se to zaměstnání. Zaměstnavatel na mě navalil práci, kterou nemám napsanou v pracovní smlouvě. Lze se nějak bránit? Za novou část mé pracovní náplně mám plnou zodpovědnost, ale na výplatě se to neprojevilo… přijde mi to nefér!

Je to nefér. Práci, kterou nemáte v náplni práce, prostě nemusíte vykonávat. Když by s tím byl problém, zkuste založit naši pobočku v Zaměstnaneckém fóru.

Když se zaměstnavatel rozhodne přestavovat pracoviště, kde zaměstnanec pracuje - tzn., že bude provádět bourací práce, pokládku podlahy, výměnu oken - může zaměstnanci nařídit, aby přišel do práce o víkendu, i když dle smlouvy pracuje Po-Pá a uklízel a prováděl úklid po těchto pracích? I přestože byl přijat na úplně jinou pracovní pozici?

Toto je klasický úlet zaměstnavatele. Pokud nemáte tyto práce v náplni práce, tak je prostě nemusíte vykonávat. O víkendu do práce musíte pouze v následujících situacích dle § 91 odst. 2 (3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech: a) naléhavé opravné práce, b) nakládací a vykládací práce, c) inventurní a závěrkové práce, d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu, e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech, f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva, g) práce v dopravě, h) krmení a ošetřování zvířat. Zkuste Zaměstnanecké fórum a už nebudete muset otročit v práci.

Někdy dělám více jak 40 hodin za týden. Chtěla jsem proplatit přesčas, ale bylo mi sděleno, ať si vezmu náhradní volno. To prý má přednost. Je to prosím pravda, raději bych chtěla nějaké peníze navíc.

Děkujeme a dle zákoníku práce má příplatek za práci přesčas přednost před nárokem na náhradní volno. Náhradní volno čerpáte, pouze pokud s jeho čerpáním souhlasíte. Konkrétně zde § 114 ZP: Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Zkuste naše odbory www.zamforum.cz  a vyjednáme to za vás.

Jsem nucen pracovat přesčasy. Zaměstnavatel to obhajuje tím, že mám svoji práci stihnout v pracovní době. To však není možné, bohužel nemáme žádné normy, které by přesně definovaly, kolik práce jsem povinen za den udělat. Jak se bránit?

Jednoduše. Zaměstnavatel vám může nařídit maximálně 150 hodin přesčasů, další až po souhlasu s vámi. Koukněte se na evidenci pracovní doby a uvidíte, kde se nacházíte s čerpáním přesčasů. Pokud dosáhnete stropu, již nemusíte dál strpět další přesčasy, prostě přestanete pracovat další přesčasy.

Celý chat s odborníkem je k dispozici zde: