Jakubovi rozdrtila atrakce v aquaparku rameno. Vymohl si odškodné 70 tisíc

Autor: ula - 
25. srpna 2017
06:10

Jakub si v parném počasí vyrazil do aquaparku, kde zkusil vodní atrakci nazvanou „kamikaze“. Už jméno ho možná mělo varovat, protože tlak vody mu při výjezdu rozdrtil levou paži. V aquaparku byl ošetřen, pak byl odvezen do nemocnice, následovala operace a několik týdnů v pracovní neschopnosti. Jakub se rozhodl požádat o odškodnění. Měl na něj nárok? Kdy nese za úraz zodpovědnost provozovatel a kdy návštěvník?

Jakub byl v důsledku úrazu ještě pět týdnu hospitalizován a následně další dva měsíce musel zůstat v pracovní neschopnosti, čímž přišel o peníze z několika výplat. Rozhodl se proto po aquaparku nárokovat odškodnění.

„Při použití skluzavky totiž nijak neporušil nařízené bezpečnostní přepisy a dbal na to, aby k úrazu nedošlo. Dle ustanovení § 2924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který říká, že kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí, je zřejmé, že odpovědnost za úraz v případě Jakuba nesl aquapark,“ uvedl právník Petr Novák ze společnosti Vaše nároky.cz, kterého Jakub požádal o pomoc.

Celková výše škody byla vyčíslena na téměř 70 tisíc korun. Částka zahrnovala bolestné, proplacení lékařského posudku a náhradu ušlé mzdy. Aquapark peníze do několik měsíců od podání žádosti vyplatil.

Žena se pořezala o plech v aquaparku:

Video Pořezala se o plech na vodní atrakci Divoká řeka v aquaparku v Čestlicích. Celé drama nám slečna bezprostředně po incidentu popsala... - Martin Mithofer

Neplatné prohlášení

Při nahlédnutí do provozních řádů jednotlivých veřejných koupališť nebo aquaparků se návštěvník velmi často setká s ustanovením, ve kterých se provozovatel zbavuje odpovědnosti za úrazy. Dojde-li však k úrazu návštěvníka v důsledku porušení norem ze strany provozovatele nebo chybou jeho zaměstnance, má návštěvník právo požadovat po provozovateli odškodnění za újmu na zdraví. Prohlášením o zbavení se odpovědnosti se však nárok poškozeného rozhodně nesnižuje.

Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě ani vlastnictví jiného. To platí nejen pro návštěvníky, ale také pro provozovatele koupališť nebo aquaparků. Dojde-li k úrazu v důsledku nedbalosti provozovatele nebo jeho zaměstnanců, má poškozený právo požadovat odpovídající odškodnění. Nárok návštěvníka na náhradu způsobené újmy tak nemůže být popřen prohlášením provozovatele o zbavení se odpovědnosti. Takové prohlášení je neplatné.

Kdy si za úraz můžete sami?

„V praxi je pak podstatné odlišit situace, kdy došlo ke zranění neopatrností návštěvníka a kdy naopak chybou provozovatele. Jestliže návštěvník poruší pokyny personálu anebo nebude dbát návštěvního řádu a způsobí si z tohoto důvodu zranění, provozovatel aquaparku či koupaliště za tento úraz odpovědný nebude,“ upřesňuje právník.

Pokud například skočíte do bazénu „po hlavě“, i přesto, že je skákání do bazénu zakázáno, a při skoku si rozbijete hlavu, provozovatel areálu bude pravděpodobně zabaven odpovědnosti.

Když za úraz může provozovatel?

Jestliže se však zraníte, protože byly ze strany provozovatele porušeny bezpečnostní předpisy, můžete  po provozovateli žádat odškodnění. Pokud se zraníte na toboganu, protože je v něm nedostatek vody, máte od provozovatele aquaparku nárok na odškodnění.

 

Provozovatel koupaliště či aquaparku je dále nejen povinen dohlédnout na dodržení bezpečnostních norem v areálu, ale musí také dbát na hygienu a kvalitu vody. Usměrňuje ho vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, na jejíž dodržování dohlíží hygienická stanice.  Pokud by se například ve vodě objevily škodlivé bakterie, které by způsobily kožní vyrážky návštěvníkům, musel by provozovatel vyplatit poškozeným náhradu škody a ještě by mu hrozilo omezení činnosti či pokuta od dozorčího orgánu.

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud