Sobota 24. července 2021
Svátek slaví Kristýna, zítra Jakub
Polojasno 29°C

Odrůdový úřad i výbor pro krize: EU za 10 let vytvořila přes 20 nových orgánů

Autor: bud - 
16. února 2017
05:56

Evropská unie je občas kritizována za to, že je zbytečně byrokratická. Přinejmenším výčet nových úřadů a organizací, které z iniciativy Bruselu v posledních letech vznikly, tomu dává za pravdu. Mezi nimi jsou totiž například Odrůdový úřad Společenství, Jednotný výbor pro řešení krizí nebo třeba Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Blesk.cz pátral i po dalších novinkách.

Instituce EU nesmí shromažďovat a zpracovávat žádné osobní údaje týkající se například rasového či etnického původu, politických či náboženských názorů, zdraví či sexuální orientace. Aby nedocházelo ke zneužívání práv lidí, dohlíží na úředníky Evropský inspektor ochrany (EDPS). Tento úřad sídlí v Bruselu, byl zřízen v roce 2004 a obrátit se na něj může každý, kdo má pocit, že nějaký unijní orgán zneužívá jeho osobní údaje.

A můžeme pokračovat. Blesk.cz se pokusil spočítat, kolik EU zřizuje samostatně fungujících úřadů, a dopracoval se k číslu 53. K tomu je potřeba připočíst ještě 14 hlavních institucí a orgánů, mezi něž patří i tři základní, které tvoří novou legislativu: Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU. Klíčovými institucemi jsou také Evropská centrální banka nebo Soudní dvůr EU.

Dva nové úřady ročně

Během posledních 10 let bylo podle oficiálního webu Unie vytvořeno přinejmenším 22 nových úřadů nebo agentur, které se zabývají nejrůznějšími oblastmi od financí, přes cestování až po hospodářství nebo kulturní záležitosti. EU je zřizuje k tomu, aby plnily technické nebo vědecké úkoly v rámci přípravy nové legislativy a hlavně pomáhaly v běžném chodu Unie.

Řada z nich má smysl, například policejní úřad Europol (zřízený v roce 1999) pomáhá národním bezpečnostním složkám bojovat proti trestným činům a terorismu, EURATOM zase koordinuje vývoj v oblasti jaderné energetiky. Jedním z nejnověji zřízených úřadů je Evropská pohraniční a pobřežní stráž, která chrání hranice Unie před migrací.

Existence některých z nich ale na první pohled působí rozpačitě. Například Odrůdový úřad Společenství (CPVO) s 45 zaměstnanci podporuje inovace v oblasti odrůd rostlin. „Ochranou nových odrůd rostlin v celé EU se přispívá k prosazování zájmů šlechtitelů a zajišťuje se, aby jejich investice do výzkumu a inovací byly ziskové,“ stojí v oficiálním zdůvodnění vzniku tohoto úřadu. Jednou činností je například udělovat patenty na nové odrůdy rostlin.

Relativně nový je také Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB), kde 300 úředníků pracuje na tom, aby velké krachující banky nepoškodily evropskou ekonomiku.

Hrozí překrývání činností

Hned dvě organizace se věnují problematice železnic. Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) sídlí ve Francii a usiluje o to, aby vlaky byly bezpečnější a mohly přejíždět hranice států bez zastavení. Bruselská agentura Shift2Rail je naproti tomu technologická a pracuje na tom, aby evropské vlaky byly tišší, pohodlnější a spolehlivější. Další tři úřady mají na starost problematiku letectví.

Už dříve Blesk.cz spočítal, že pro EU pracuje asi 54 tisíc zaměstnanců. Z toho nejvíce jich má Evropská komise (více než 32 tisíc) a následuje Evropský parlament (asi 6 700). V těchto číslech jsou ovšem vedle úředníků zahrnuti i techničtí pracovníci nebo třeba řidiči.

Co také vzniklo od roku 2006?

  • Agentura Evropské unie pro základní práva – poskytuje odborné poradenství v problematice základních práv
  • Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – vzdělává v oblastech aktivního občanství, mládeže, audiovizuálního odvětví a kultury
  • Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum – podněcuje vysoce kvalitní vědeckou činnost v Evropě
  • Výkonná agentura pro inovace a sítě – řídí infrastrukturní a výzkumné programy v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací
  • F4E – Energie z jaderné syntézy – spolupracuje s Japonskem na vědeckovýzkumných projektech v oblasti jaderné syntézy
  • Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva – poskytuje technickou podporu zemím EU v bezpečnostních otázkách
  • Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací - poskytuje administrativní a odbornou podporu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Ten přispívá k rozvoji a lepšímu fungování vnitřního trhu sítí a služeb elektronických komunikací.

VŠECHNY DÍLY SERIÁLU EU 100x JINAK NAJDETE ZDE

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa