„Češi, braňte romštinu a němčinu.“ Rada Evropy tlačí na podporu menšin

 (Autor: Blesk/Profimedia)
Autor: ČTK, val - 
2. prosince 2015
18:15

Rada Evropy (RE) ve středu vyzvala Českou republiku, aby zvýšila své úsilí o ochranu a podporu menšinových jazyků, zejména němčiny a romštiny. Jak RE informovala v tiskovém prohlášení, její výbor ministrů předložil Praze řadu doporučení na základě zprávy expertní komise, která hodnotila, nakolik je Česko v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Výbor ve své zprávě upozorňuje na existenci dobře rozvinutého obecného rámce pro ochranu národnostních menšin v zemi a uznává existenci speciálního programu financování pro plnění podmínek Charty.

Nicméně také vyzývá Českou republiku, aby zvýšila své úsilí na podporu informovanosti a tolerance k menšinovým jazykům a kulturám jako nedílné součásti kulturního dědictví země. Zvláště potřebná jsou prý opatření na podporu němčiny a romštiny v oblasti vzdělávání a jejich používání v médiích a ve veřejném životě.

V současné době je prý v české společnosti nízké povědomí o tradičních menšinových jazycích země a o jejich přínosu k národnímu kulturnímu dědictví. Němčina je převážně vnímána a vyučována jako cizí jazyk. Přítomnost romštiny v hlavním vzdělávacím proudu je omezená a její výuku komplikuje negativní veřejné vnímání Romů. Na druhou stranu polština je v oblasti vzdělávání z velké části v dobré situaci ve svých tradičních oblastech.

Zpráva doporučuje změnu právních předpisů týkajících se výborů pro národnostní menšiny, aby nedocházelo k překážkám v uplatňování závazků z Charty v oblasti vzdělávání.

Výbor rovněž vyzývá Českou republiku, aby odstranila ze svých právních norem podmínku, že pro možnost používání menšinového jazyka v trestním řízení musí příslušná osoba vydat prohlášení, že neovládá český jazyk.

Česko není ze strany Rady Evropy ušetřeno kritiky ani v dalších oblastech. Evropský výbor pro sociální práva při Radě Evropy například tvrdí, že Česká republika porušuje sociální chartu. Kritizována je především nedostatečná legislativa řešící vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů v novém zákoníku práce.

Další videa
Články odjinud