Hrozilo jim odebrání dětí. Ale našli pomoc, která je zachránila

Sociální pracovnice s rodinou
Autor: Andrea Ulagová - 
18. 6. 2015
12:45

Nová naděje svitla rodinám, které mohou kvůli špatné sociální nebo ekonomické situaci přijít o své děti. Udržet rodinu pomáhají pracovníci programu SOS Kompas, který provozuje sdružení SOS dětských vesniček. Ti musejí někdy rodiče od začátku učit, jak se o děti starat. Na program upozornil Prostějovský deník.

Z ubytovny se šesti dětmi na vlastní nohy

Rodina se šesti dětmi žila na ubytovně. Rodiče neměli práci a děti nechodily do školy, rodiče se nestarali o jejich neomluvené hodiny. Po vzájemné dohodě podepsali rodiče smlouvu s SOS dětskými vesničkami a začali spolupracovat se sociálními pracovníky.

S otcem rodiny sociální pracovníci sepsali životopis a pomohli mu nalézt práci. Finanční situace rodiny se tak postupně zlepšila, podařilo se jim sehnat lepší bydlení a podařilo se změnit i vztah dětí ke škole. Začala je bavit a jedno z nich začalo chodit na výtvarný kroužek.

Zachráněno už 250 dětí

Cílem programu SOS Kompas je pomoci rodině, která je ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte. S rodinou pracují terénní sociální pracovníci přímo u nich doma nebo v prostředí, kde se rodina cítí bezpečně.

"V současné době funguje program v regionech Přerova, Prostějova, Brna a Karlových Varů," řekl Blesku Dušan Brinzanik ze Sdružení SOS dětských vesniček. "Nyní chystáme programy pro ohrožené rodiny v Praze. Letos jsme již pracovali v rodinách s celkem 250 dětmi," dodal Brinzanik.

Rodiče se musí učit, jak se starat o děti

Rodina žila s pěti dětmi ve zcela nevyhovujících podmínkách, netekla jim voda, neměli elektřinu a hrozilo jim okamžité odebrání dítěte. Když se jich ujali sociální pracovníci, podařilo se jim zajistit ubytovnu. S rodinou se začalo pracovat, musely se změnit jejich návyky a způsob péče o děti.

Sociální pracovnice s rodinouSociální pracovnice s rodinou | 

Rodiny, které potřebují pomoc, jsou v evidenci Orgánu socialně-právní ochrany dětí, který sleduje jejich situaci a péči o děti. Pokud je situace rodiny nevyhovující, spojí je Orgán se sdružením. Sociální pracovníci začnou s rodinou pracovat až po jejím souhlasu a sepsání smlouvy.

"Pomáhají při školní přípravě dítěte, dohlížejí na pravidelnou školní docházku, případně děti do školy doprovázejí," přibližuje Brinzanik práci sociálních pracovníků. "Někdy doslova učí rodiče správné péči o děti, včetně hygieny," zmínil.

Doporučujeme
1080p 720p 360p
Další videa