Slámová vyvrací pochybnosti v případu Kramný: Konspirátoři, seznamte se s fakty

 • Autor: dce - 
  20. 9. 2017
  05:00

  V souvislosti s neustálými pokusy Petra Kramného a dalších o zproštění viny z vraždy se Klára Long Slámová rozhodla, že už nebude jen tiše přihlížet. Konspirátorům, kteří hledají chyby v policejní i soudní práci, aniž by znali základní okolnosti případu, poslala jednoduchý a jasný vzkaz – rozhodnutí Nejvyššího soudu, které má rozmetat veškeré pochybnosti o Kramného nevině, podjatosti soudců a údajných procesních chybách. Najdeme zde i rozsáhlé odůvodnění ze znaleckých posudků. Jedno z nich přesně sedí na nové posudky znalců, které hovoří o zánětu jako příčině smrti Moniky a Klárky.

 • 1.Proč Moniku s Klárkou nezabila otrava

  V počátcích sám Kramný a později i obhajoba včetně znalců rozsáhle argumentovali možností otravy. Kramný na této eventualitě založil i celou svou obhajobu včetně žaludečních potíží, kterými v Egyptě trpěli on i Monika s Klárkou. „Bylo ale prokázáno, že sám žádnými vážnějšími zdravotními problémy netrpěl, pouze se do určité míry snažil je předstírat,“ stojí v rozsudku.

  Znalec obhajoby Radek Matlach se v soudní síni oháněl výrokem, že „každá látka je jed, záleží jen na množství“ a že toxikologickým rozborem nebylo testováno vše. Toto Nejvyšší soud považuje za nepřesvědčivé.

  „Na základě rozsáhlých toxikologických analýz provedených jak v Egyptě, tak v České republice (závěry z obou byly v tomto směru nerozporné) lze vyloučit rovněž otravu neznámou látkou. (…) Žádné látky, jimiž mohla být způsobena otrava, nebyly zjištěny ve vzorcích odebraných z těl poškozených, ale ani z dalších vzorků (triko poskytnuté obviněným, stopy zajištěné v Egyptě). (…) V posuzovaném případě by se muselo jednat o látku působící akutní srdeční selhání, čímž se okruh velmi zužuje, a takové látky byly vyloučeny. Znalkyně RNDr. Staňková v hlavním líčení výslovně potvrdila, že látky, které by způsobily zjištěný pitevní nález, by určitě detekovány byly,“ vysvětluje posudek.

  Petr KramnýPetr Kramný | 

 • 2.Proč Moniku s Klárkou nezabil toxický šok

  Trumfem znalců Matlacha a Fargaše měl být takzvaný toxický šok. Matlach svou teorii prezentoval na vzniku superantigenu – látky, která aktivuje imunitní systém. „O tomto mechanismu smrti svědčí podle znalců obhajoby jak histologické preparáty se zmnožením lymfocytů a dalších složek imunitního systému, tak i počínající tvorba zárodečných center ve slezině a konečně i průběh potíží tak, jak je obviněný popsal. Z těchto skutečností podle znalců vyplývá možnost rozvoje otravy bakteriálními toxiny z potravy, jde o typický průběh onemocnění tzv. alimentární intoxikace jídlem,“ připomíná rozsudek.

  Ani tato teorie ale u soudu neuspěla. „Soud prvního stupně konstatoval, že vysvětlení těchto závěrů znalcem MUDr. Matlachem v hlavním líčení nevyznělo přesvědčivě, což je v rozsudku blíže rozvedeno. Znalec zde vybočil z mezí svého oboru. Zvláště nelze přehlédnout, že znalec připustil, že se dosud ani v literatuře nesetkal s případem současného nebo téměř současného úmrtí dvou jedinců v důsledku intoxikace jídlem a toxického šoku, navíc v poměrně krátkém časovém intervalu maximálně 20 hodin od prvních projevů zdravotních potíží.“

  Radek Matlach při práciRadek Matlach při práci | 

 • 3.Proč Moniku s Klárkou nezabila dehydratace

  Jako příčinu smrti patolog v Egyptě určil „celkovou dehydrataci a deficit tekutin v těle způsobený průjmy a silným zvracením po dobu dvou dnů“. I o této možnosti se u soudu první instance jednalo. Jenže… „Současně však tento patolog nevyloučil zcela jako příčinu smrti otravu neznámou látkou, která byla z těla vyloučena, aniž bylo možno ji identifikovat. Na druhé straně nevyloučil jako příčinu smrti zasažení elektrickým proudem s tím, že on sám neprováděl histologické vyšetření myokardu,“ zpochybňuje rozsudek.

  „Především bylo konstatováno, že pitva v Egyptě nebyla provedena standardně (z pohledu metodik platných v České republice) a nález z pitvy nemá podklad v krocích při pitvě učiněných. (…) Znalci vysvětlili, že hypotéza o smrti v důsledku dehydratace organismu neměla oporu v objektivních nálezech, neboť právě bez provedení komplexní pitvy včetně preparace všech orgánových systémů nelze stanovit známky snížení hydratace, zvracení či nález svědčící pro průjmové onemocnění probíhající těsně před úmrtím. Pitevní nález, který učinili čeští znalci, je zcela v rozporu s diagnózou dehydratace,“ píše se v dokumentu.

  Monika s Klárkou zemřely v Egyptě v roce 2013.Monika s Klárkou zemřely v Egyptě v roce 2013. | 

 • 4.Proč Moniku s Klárkou nezabil zánět

  Obhajoba se za Kramného ovšem bije i nadále. Spolek Šalamoun přišel v pondělí s novým posudkem, jehož závěrem je, že příčinou smrti dvou žen nemohl být zásah elektrickým proudem. Jako možnou příčinu smrti jeden ze znalců navrhuje i zánět.

  „Zánět v jednotlivých orgánech poškozených, tvrzený znalci obhajoby, ve skutečnosti nebyl. (…)  Za nesprávná označili revizní znalci i tvrzení znalců obhajoby o jednoznačně patrných zánětech v histologických preparátech i z dalších orgánů (sliznice střeva – obě poškozené) a dále o infiltraci lymfocytů, především v srdečním svalu, ale i v jiných orgánech. Žádný takový nález v histologických preparátech není. Ve většině případů jde o fyziologickou přítomnost lymfatické tkáně, a to především ve stěně střeva a v plicích,“ vysvětluje se v rozsudku.

  „Znalci obhajoby nebyl osvětlen ani možný mechanismus smrti poškozených v důsledku zánětu, ani nebyly potvrzeny jeho hlavní příznaky u poškozených. Jestliže hlavními příznaky zánětu jsou otok, začervenání, teplota, bolest a porušení funkce, a pouze mezi vedlejší příznaky patří vedle poruch centrální nervové soustavy a jiných také zvracení či průjmy, pak většina hlavních příznaků zánětu se tedy – ani podle výpovědi obviněného – u poškozených nevyskytovala,“ stojí v rozsudku.

  Eskorta přivádí k soudu Petra Kramného.Eskorta přivádí k soudu Petra Kramného. | 

Doporučujeme
..krakonos500 ( 18. října 2017 09:50 )

Slámová nevyvrací pochybnosti, ta se rve o svůj nehorázný požadavek 700.000,-Kč za zastupování pozůstalých. Ani slovo o zfalšovaných fotkách.

..krakonos500 ( 4. října 2017 22:29 )

Titulky Blesku: Slámová vyvrací pochybnosti... Rejžková vykřikuje... Takovéto medium cíleně vytváří bláznivé fanatiky typu jjusa, nescalin a pár dalších snadno manipulovatelných blbů.

jjusa ( 2. října 2017 19:02 )

Tu ještě zatím nehonili,ale budou,až se zblázní když Kramnému už nepomůže ani svěcená a odepíšou ho i šalamouni s Rejžkovou.Ti si najdou další oběť a budou rejžovat dál,ale tak jak se měli s Kramným se mít už nebudou!!!

tgbb. ( 2. října 2017 10:50 )

Už Vlastičku honili policajti po lese jako kartářku Kudláčkovou, která se z toho úplně zbláznila?

..krakonos500 ( 27. září 2017 12:02 )

Současná vládní garnitura se vyznačuje užíváním falšovaných posudků u soudu. Co to máme teď na Hradě? Cítím chlast.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa
Články odjinud