Skandální selhání Červeného kříže: Lež o Terezíně delegace „slupla i s navijákem“

Autor: jel - 
23. června 2020
17:20

23. června 1944 navštívila terezínské ghetto mezinárodní organizace Červený kříž, která si klade za cíl chránit životy, zdraví a snižovat utrpení lidí ve válečných zónách. Tahle kontrola se ovšem organizaci příliš nepovedla. Nacisté ji využili ve svůj prospěch a sehráli na inspektory pěkné divadlo. A ti jim na celou komedii možná až příliš ochotně skočili. Oficiální zpráva o stavu v terezínském ghettu varuje dodnes.

Sám za sebe mluví už jenom propagandistický film, který byl účelně vytvořen právě pro návštěvu z Červeného kříže. Snímek je známý především svým neoficiálním názvem, tedy Vůdce daroval Židům město, v originále nazvaný Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet (v překladu: Terezín. Dokumentární film z židovského sídelního území). Film měl světu předvést lživé informace o tom, že obyvatelé terezínského ghetta zde žijí v klidu a mají se dobře, nikdy sice nebyl uveden do distribuce, ale dnes je možné jej shlédnout volně na internetu.

Ve chvíli, kdy do tábora dorazila delegace Červeného kříže, už v něm zemřely tisíce lidí následkem hladu a špatné hygieny a mnoho dalších bylo deportováno do vyhlazovacích táborů. Dlouho před návštěvou se nacisté snažili ghetto vylepšit aby před inspekcí utajili strašné hrůzy, které se tam děly. Kromě již zmíněného filmu tak na náměstí hrál židovský orchestr, bylo secvičeno dětské divadelní představení Broučci a mnoho dalšího.

„Směšné, ale vypadá to, jako by se měl Terezín změnit v lázeňské město. Připadá mi to jako pohádka ‚Stolečku, prostři se!‘. Večer přijde rozkaz a ráno již každý vyvaluje oči, kde se zde to či ono vzalo,“ napsala si podle Českého rozhlasu do deníku jedna z pamětnic.

„Dnes zde byla komise. V poledne jsme museli všichni vyrukovat, pěkně oblečeni, s motykami a hráběmi, veselým zpěvem, všichni na žebřiňáku,“ napsala si pro změnu jiná z vězeňkyň Eva Roubíčková. „To vše je tak ohavné divadlo! Celý Terezín mluvil jen o této události. Děti byly prý zvlášť vycvičeny,“ dodává v zápise z kontrolního dne.

Podle izraelské novinářky, která taktéž zažila hrůzy tohoto tábora, delegace neviděla ty největší hrůzy jakými byly kartonové krabice plné popela, ubytovny, transportní rejstříky a podobně. Viděli pouze to, co nacisté chtěli aby viděli, a instituce sehrála dokonale roli, kterou němečtí architekti holocaustu potřebovali.

„Od vstupu do ghetta jsme se přesvědčili o tom, že obyvatelstvo netrpí podvýživou. Příděly v ghettu Terezín jsou stejné jako v Protektorátu Čechy a Morava s tím rozdílem, že neobsahují vejce a sýry a že máslo je nahrazeno margarínem,“ stojí ve zprávě vydané inspektory. „Řekněme, že náš úžas byl obrovský, když jsme v ghettu nalezli město, které žije téměř normálním životem, očekávali jsme to horší,“ pokračuje zpráva! O tisících terezínských vězňů, kteří skončili ve vyhlazovacích táborech Treblinka, Sobibor, Osvětim a dalších, nezaznělo ve zprávě ani slovo. O hladu, všudypřítomném teroru a průmyslu smrti, jehož součástí Terezín byl, samozřejmě také ne.

 

Další videa
Články odjinud