Mučení v Senátu: Politici řešili zpřísnění pro gilotiny, paralyzéry i jedy

Mučení v Senátu: Politici řešili zpřísnění pro gilotiny, paralyzéry i jedy.
Autor: Zuzana Štíchová - 
25. 4. 2018
10:20

Změnu pravidel pro mučící nástroje schválil na své plenární schůzi dle nařízení EU Senát. Měla by být nově ještě přísnější. Vývoz i dovoz gilotin nebo dalších nástrojů přímo určených k mučení je přitom už v Česku zakázán. Například elektronických paralyzérů ale ne. Zákon teď poputuje k podpisu prezidentovi.

Podle místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) je zákon namířen především proti vývozu smrtících látek do USA. V některých státech je tam totiž trest smrti povolen. Evropská unie je přitom tvrdě proti.

Video Zákon o vývozu a dovozu mučících nástrojů: Je to bizarnost, míní Kubera (ODS) - Blesk Zprávy / Zuzana Štíchová
1080p 720p 360p

„Zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, je zbožím citlivého charakteru s tím, že právě s ohledem na tento charakter je kontrola zahraničního obchodu nezbytná, a to zejména ze zahraničněpolitických a bezpečnostních důvodů,“ stojí v důvodové zprávě normy. Zároveň ale poukazuje na to, že jde pouze o technickou novelu.

Absolutní zákaz mučení a týrání, který je zakotven v hlavních úmluvách OSN o lidských právech, se na úrovni EU odráží v Listině základních práv, která stanoví, že „nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu“. Listina také zakazuje trest smrti.

Připravujeme podrobnosti.

Doporučujeme
Zdenk Kopen ( 28. dubna 2018 12:56 )

Jistě se podobné případy staly, že policisté použili nepřiměřené násilí. Když někdo neuposlechne výzvu nebo při zákroku klade odpor, není to o mlácení policisty. Pak použití donucovacích prostředků je zákonný postup. Vynucené přiznání není důkaz pro soud. Žijeme v civilizované ČR, ne kdesi v Africe. Policie smí jednat jen v mezích své pravomoci. Orgány musí důkazy obstarat jinak, než mučením nebo nátlakem. Osoba při výslechu může i lhát a má i právo nevypovídat. Na nesprávný postup si lze stěžovat. Obviněný má právo obrátit se i na stát. zastupitelství; navrhnout vyloučení např. vyšetřovatele. Může podat i trest. oznámení, ale pozor: prokáže-li se, že jde o křivé obvinění (tj. trest. čin), může se to obrátit proti němu. Věci se mohou dostat až i k Evrop. soudu pro lid. práva; četl jsem o tom, ta věc se vyhrotila z banality, když muž šel z baru v r. 2010. Nebudu vše rozepisovat. Zájemce si může výše zmíněné najít na Internetu.

agfor ( 25. dubna 2018 13:30 )

Že by už policajti konečně nesměli mlátit vyšetřované, aby z nich vynutili přiznání ?

Zdenk Kopen ( 25. dubna 2018 13:05 )

Ještě k mému příspěvku výše (z 12:39). Zákon je namířen i proti vývozu smrtících látek do USA. Při popravách se používají 3 látky; jednou je např. chlorid draselný. Zákaz mučení a trest smrti stanoví úmluvy OSN o lidských právech, což se na úrovni EU i ČR odráží v Listině základních práv. Státní kasu to stojí peníze, ale je to i tak, že život je stavěn nad peníze. U soudů lze využít oprav. prostředky (i mimořádné). A o vině/nevině rozhoduje soud, nikoliv my.

Zdenk Kopen ( 25. dubna 2018 12:39 )

Trest smrti byl údajně zrušen z důvodu, že dodatečně by mohly být získány důkazy, že odsouzený je nevinen. I v USA byly takové případy, kdy se toto stalo, že nevinný byl popraven. Dokázat někomu vinu nade všechnu pochybnost, to může být i hodně obtížné (viz kauza Kájínek). Dokud třeba nebyly forenzní testy DNA, bylo někdy nemožné prokázat vinu. Vina by měla být dokázána především vědeckými důkazy; výpovědi svědků i test na polygrafu bývají nespolehlivé.

horalysa ( 25. dubna 2018 12:06 )

Senát je politický plevel. Nic jiného, než skladiště vysloužilých a neschopných politiků.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa
Články odjinud