Neděle 2. dubna 2023
Svátek slaví Erika, zítra Richard
Oblačno, déšť 11°C

Polopravdy a nejasnosti ve školské reformě: Ministryně chaosu Valachová a její největší bláboly

Autor: Olga Nedbálková - 
9. února 2016
06:14

Jak si správně vyložit reformu školství? To asi neví ani Kateřina Valachová (39, ČSSD)! Zatímco obviňuje odpůrce společného vzdělávání z šíření paniky, sama svými výroky nejasnosti vytváří. Je to záměr, nebo ministryně chaosu vlastně neví, co svým zákonem na děti, rodiče a učitele chystá?

Ruším x neruším praktické školy

Praktické školy nejsou...

Co řekla: „Nechystá se žádné masové rušení zvláštních škol. Jednak proto, že neexistují od roku 2005. Pojem »praktická škola« je čistě pracovní a nemá v zákoně ukotvení.“ (Novinky, 22. 9. 2015).

...ba ne! Apríl! Jsou!

Co řekla: „Rozšiřují se možnosti i pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením... Dále mohou být vzděláváni ve školách určených ze školského zákona, což jsou vlastně dnešní praktické školy.“ (Novinky, 4. 2. 2016).

Ale sjednotíme osnovy...

Co řekla: „Děti se budou vzdělávat podle plánů běžných základních škol, ale s menšími nároky na dosažené znalosti. Když budou vzdělávány společně, tak se mohou zlepšovat a dosáhnout výš, než kdyby zůstaly v praktické škole, kde na ně takové nároky kladené nejsou.“ (iHned, 9. 11. 2015)

...jen školy zůstanou rozdělené.

Co řekla: „Zrušení programu, podle kterého se dosud vzdělávaly lehce mentálně postižené děti, se rozhodně nerovná zrušení praktických škol.“ (Aktuálně, 19. 11. 2015)

Tak ne... Sjednotíme osnovy!

Co řekla: „Trvám na tom, že je správné, aby (myšleno děti s lehkým mentálním postižením – pozn. red.) směřovaly do hlavního vzdělávacího proudu.“ (Jihlavský deník, 15. 1. 2016)

Nebo radši ne?

Co řekla: „Ne všechny děti se zdravotním postižením budou směřovat do hlavního vzdělávacího proudu.“ (Novinky, 4. 2. 2016)

Rodiče mohou x nemohou sami rozhodnout

Rodiče jsou partnerem...

Co řekla: „Rodiče zůstávají velmi silným aktérem ve společném vzdělávání. Bude na nich, jakým způsobem zareagují na změny. Budou se muset rozhodnout, zda ponechají dítě na škole praktické, nebo si vyberou základní školu v místě, kde bydlí.“ (iHned, 19. 11. 2015).

...ale zase ne tak velkým.

Co zaznělo: „Rodiče dětí, které se vzdělávají ve speciálních třídách s vyšší mírou podpory, budou muset dát výslovný souhlas, pokud je tam budou chtít nechat.“ ( náměstek MŠMT Fidrmuc, Blesk, 7. 1. 2016)

Tak ne! Rodiče jsou velkým partnerem!

Co řekla: „Nikdo rodičům nemůže nařídit, aby jejich dítě přestoupilo na běžnou školu.“ (Brněnský deník, 5. 2. 2016)

Jenže co kdybychom u nich narazili?

Co zaznělo: Do roku 2018 musí odborníci ze školních poradenských zařízení děti rediagnostikovat. (Brněnský deník, 5. 2. 2016)

Radši najdeme lepšího partnera...

Co zaznělo: „Zařadit žáka do takto zřízené školy nebo třídy (myšleno do speciální třídy, o jejím zřízení bude podle novely nutné žádat o souhlas krajský úřad) pak lze jen na doporučení školského poradenského zařízení a na žádost zákonného zástupce žáka nebo žáka zletilého, vždy v souladu se zájmem žáka.“ (návrh ministerstva, Blesk, 7. 1. 2016).

...který rozhodne, jak potřebujeme.

Co zaznělo: Kontrolu nad správným zájmem pak svěří novému úřadu. „Výstupy školních poradenských zařízení – zpráva a doporučení – budou podléhat revizi. Revizní instancí bude právnická osoba, zřízená ministerstvem. Součástí může být v případě potřeby nová diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka!“ (návrh ministerstva, Blesk 7. 1. 2016).

VÝZVA

Milí čtenáři, učitelé, rodiče!

Souhlasíte s inkluzí, nebo jste zásadně proti? Pište nám své názory a příběhy na e-mail: inkluzeblesk@cncenter.cz

NAPIŠTE NÁM SVŮJ PŘÍBĚH/ZKUŠENOST

 

Video se připravuje ...
Další videa