Neděle 26. května 2024
Svátek slaví Filip, zítra Valdemar
Oblačno, bouřka 21°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Inkluze se rušit nebude, prohlásila šéfka školství. Kde na to vezme peníze?

Autor: Olga Nedbálková - 
3. února 2016
05:07

V kouřové cloně, kterou vypustila ministryně školství Kateřina Valachová (39, ČSSD), ztratili cestu mnozí poslanci i laická veřejnost. S optimismem přijali dvouleté zkušební období, navržené Valachovou. Start inkluze to ale neposouvá, jak se mnozí mylně domnívají.

„O odklad zaváděného procesu se v žádném případě nejedná, je to součást tohoto procesu,“ vysvětlila Blesku již v pondělí Marcela Bernardová z Asociace speciálních pedagogů. Dotaz Blesku na ministerstvo školství (MŠMT) její slova potvrzuje: „Vyhláška sama neposouvá účinnost příslušných ustanovení školského zákona,“ sdělilo v pondělí večer Blesku oddělení vnějších vztahů a komunikace.

Přechodná ustanovení mají podle ní za cíl zajištění dostatečného času k přezkoumání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských poradenských zařízeních a postupnému náběhu nových podpůrných opatření.

Kapacity pedagogicko-psychologických poraden, které musí znovu posoudit žáky, jsou ale omezené a zřizovatelé škol se navíc obávají, že chybí to hlavní, co je k naplnění zákona potřeba – peníze!

Valachová si je dobře vědoma kritiky krajů a měst jako zřizovatelů škol, že nejsou finančně, materiálně ani personálně na takové změny připraveni. A nestihnou naplnit plán Valachové, aby „se třeba rodičům dětí s poruchou autistického spektra, odkázaných na vozíček, sociálně znevýhodněných nebo s poruchami učení nestávalo, že jsou odmítáni v běžných základních školách proto, že neexistuje dostatečný způsob jejich podpory.“

Ministryně ještě vytáhla další zbraň – úspěšnost zákona si hodlá zajistit sliby školám, kde již inkluze probíhá. „Skončí praxe, že ředitel nedostal na asistenta ani korunu a musel ho platit například na úkor odměn pro učitele,“ řekla pro Právo.

Kde ale peníze vezme, zůstává otázka. Stejně jako to, kdo ponese odpovědnost a kdo bude řešit případnou kritiku rodičů, kteří od září 2016 mohou striktně vyžadovat pro své děti to, co jim zákon nabízí. Třeba to, že pokud školské poradenské zařízení vyhodnotí pozitivně možnosti využívání podpůrných opatření, je žák zařazen jako inkludovaný (integrovaný) do počtu 4 žáků max. na třídu v běžné ZŠ!

Podle ministryně má dvouletá zkouška otestovat, jak to v praxi vlastně půjde. Až do roku 2018 tedy nemusí být jasné, jak a z čeho školy splní povinnost, kterou jim ukládá zákon ministerstva školství. V jednom ale v roce 2018 jasno bude – Česká republika bude mít za sebou to hlavní – krajské (2016) a parlamentní (2017) volby, do jejichž výsledků by se mohla negativní zkušenost promítnout...

Inkluze znamená zahrnutí nebo přijetí do jednoho celku. Je to tedy společné vzdělávání dětí s žáky zdravotně postiženými, mimořádně nadanými, s dětmi cizinců či jiného etnika v jednom kolektivu.

VÝZVA

Milí čtenáři, učitelé, rodiče!

Souhlasíte s inkluzí, nebo jste zásadně proti? Máte zkušenosti s výukou v praktické škole? Dotkne se inkluze vás a vašeho dítěte? Nemohl váš potomek studovat na běžné základní škole? Je vaše dítě diskriminováno? Pište nám své názory a příběhy na mail: inkluzeblesk@cncenter.cz

NAPIŠTE NÁM SVŮJ PŘÍBĚH/ZKUŠENOST

Video se připravuje ...
Další videa