„Sousedka nám nechala porůst dům břečťanem, který už leze do okapu a pod tašky. A stěnu nám obložila palivovým dřevem,“ napsala do redakce Blesku paní Eva Hrdličková. „My jsme dům kupovali v roce 1996 a kompletně ho zrekonstruovali. Sousedka se přistěhovala až v roce 2000,“ vzpomíná paní Eva.

Marné prosby

Břečťan trápí paní Evu od roku 2015. „Když sousedce řeknu, aby ho ostříhala, nebo aby nás tam pustila, tak odmítne s tím, že to udělá sama. To už trvá více než 9 let. Rozumná domluva s ní prostě není. Nechce nás ani pustit na svůj pozemek, abychom zkontrolovali náš dům z druhé strany,“ říká.

Stížnost

Situace se nezlepšila ani poté, co paní Hrdličková podala stížnost na stavebním úřadu ve Slaném. „Byli se tu podívat. Pak sepsali smlouvu, že to sousedka bude udržovat, ale nic se neděje. Prosím o radu, co dělat,“ obrací se na Ombudsmana Blesku paní Eva.

Sousedka se brání: V létě jsem ho ostříhala!

Jak celou situaci vnímá sousedka Jana Udatná? „Břečťan je od srpna 2023 sestříhaný přesně podle domluvy s paní Hrdličkovou,“ reagovala na dotaz paní Udatná. „Pokud došlo k prodlevě, pak jen v řádu několika týdnů (v létě) a jen proto, že jsem hledala firmu, která práci udělá. Sama do té výšky nedosáhnu,“ dodává.

Když nepomůže domluva, musí pomoct advokát!

„Je nepochybné, že břečťan, který roste na domě paní Hrdličkové, může na fasádě způsobit škodu. Pokud opravdu vznikla, měla by paní Hrdličková právo domáhat se náhrady po sousedce, která břečťan vysadila,“ na začátek upozorňuje Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková s tím, že se sousedka musí vyvarovat způsobování škody, k níž nepochybně vysazením břečťanu dochází. Stejně tak je sousedka povinna na svůj pozemek paní Hrdličkovou pustit, neboť ta má právo i povinnost se o svůj majetek starat. Hned několik zákonů dává paní Hrdličkové za pravdu.

„Z ustanovení jednoznačně vyplývá, že paní Hrdličková má právo domáhat se toho, aby jí byl umožněn vstup na sousední pozemek,“ je přesvědčená Jaroslava Šafránková. „Ze stejného důvodu se může dožadovat i odstranění břečťanu, protože se jedná o zásah sousedky do jejího vlastnického práva. Je proto třeba se obrátit na advokáta, který vypracuje předžalobní výzvu a následně i žalobu, kterou podá k příslušnému soudu,“ dodává Ombudsmanka Blesku.

Stejně tak, jestliže dřevo vyskládané u zdi domu způsobuje škodu, nebo hrozí, že ji v budoucnu způsobí, paní Hrdličková se může domáhat toho, aby toho sousedka zanechala a dřevo odstranila.

JUDr. Jaroslava Šafránková
Autor: archiv Blesku

Co říká zákon?

● Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak (§ 1021).

● Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemku a vysadil je nebo nechal je vzrůst, nebo aby je odstranil (§ 1017)

● Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromů přesahující na jeho pozemek... Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalšího omezení (§ 1016).

● Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné (§ 1022).

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo.

Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
Video se připravuje ...

Šéf Central Group v Hráčích: Co by mohlo zlevnit byty a co museli podepsat ruští klienti? hrc, Fameplay Live/Blesk, Vera Renovica

Fotogalerie
7 fotografií