"Idea občanské univerzity vznikala zhruba rok. Základní ideou je občanské vzdělávání, je to směsice osvěty, vzdělání a pomoci," řekl rektor Jaroslav Miller. Podobné aktivity podle něj dělá univerzita už desetiletí, soustředila se však dosud pouze na Olomouc. "Už nyní se nám hlásí velký počet dobrovolníků, kteří se chtějí do projektu zapojit," doplnil rektor.

Podle prorektora Jiřího Lacha bude občanská univerzita zaměřena na lidi všech vrstev a věkových kategorií. "Na vyžádání budeme jezdit například do škol či domovů důchodců s tématy nejčastěji spojenými s životními problémy jako je například osobní bankrot, sociální potíže či svízele s bydlením. Chceme pomoci i s finanční gramotností. Nechceme tam však jezdit jako chytří profesoři, lidi co všechno ví, ale jako ti, co umí naslouchat," uvedl Lach.

Projekt s jednotlivými tématy univerzita nabídne prostřednictvím svých webových stránek a sociální sítě. Podle prorektora Petra Bilíka se již ozvali ředitelé prvních středních škol, kteří chtějí studenty seznámit s otázkami finanční gramotnosti a především s problémy půjček. Proškolení studenti či pedagogové zájemce do problémů zasvětí bez nároku na honorář. Každé setkání by měla završit diskuse, uvedl Bilík.

Projekt UniON koncipují zástupci olomoucké univerzity jako pilotní a inspirovat jím chtějí i další vysoké školy. "Logo, název i know how jsou již nyní k dispozici všem vysokým školám v ČR. Rádi s nimi budeme sdílet a konzultovat vše potřebné tak, aby se vzdělávací poslání projektu mohlo uplatnit co nejefektněji," řekl prorektor Bilík.

Snaha o zapojení univerzity do veřejného života symbolizuje i samotný název projektu. Slovní hříčka, která využívá anglického výrazu, v sobě podle tvůrců zahrnuje jednak touhu po vzájemném sjednocení, ale symbolizuje i připravenost k zahájení (zapnutí) nový výzvy pro vysoké školy v republice.