Autor, známý například svou povídkovou knihou Cena facky, vychází ze skutečných událostí ve vsi Skoronice na jižní Moravě. Vlastní zážitky doplnil o údaje z místní kroniky, které do ní zaznamenal jeho otec. V malých lidských dramatech se tak zrcadlí "velké" dějiny, začínající obsazením vesnice Rumuny a Němci v roce 1944 a končící začátkem nového století.

Na jevišti se objeví Jacob Erftemeijer, Petr Buchta, Tomáš Červinek, Miroslav Hruška, Martina Krátká a další členové Švandova divadla.