Firmy zaváděly nové zaměstnanecké benefity také letos. Z řad větších zaměstnavatelů nově zavedla nebo rozšířila portfolio zaměstnaneckých benefitů drtivá většina, celkem 80 procent z nich, dodala komora.

Zaměstnavatelé nejčastěji uvedli, že nabídku zaměstnaneckých benefitů chtějí v příštím roce rozšířit o stravenky, závodní jídelnu nebo občerstvení na pracovišti. Druhou nejčastěji plánovanou skupinou jsou sociální benefity v podobě příspěvků na důchod, pátého týdne dovolené nebo možnosti zkrácení pracovního úvazku kvůli studiu či péče o děti.

Třetí skupinu tvoří finanční příspěvky a cílené zdravotní programy, konkrétně jde o rehabilitační, rekondiční a preventivní zdravotní programy. Zdravotní benefity už nyní poskytuje devět z deseti větších zaměstnavatelů.

Komunisté spolu se sociálními demokraty a odboráři požadují, aby zaměstnavateli dobrovolně poskytovaný pátý týden dovolené byl nově plošně uzákoněnou povinností. Vláda na svém jednání k tomuto návrhu nezaujala žádné stanovisko. Hospodářská komora s návrhem nesouhlasí. Podle ní by to byl po zvyšování minimální mzdy a zrušení karenční doby způsob, jak přidusit ekonomiku a dovést zemi do hospodářské recese.

Povinný pátý týden dovolené by podle komory nejvíce dolehl na menší podniky, které si to ani v době hospodářského růstu často nemohou dovolit. Zaměstnavatelé apelují, aby pátý týden dovolené zůstal zachován jako zaměstnanecký benefit a byl nadále vyjednáván individuálně nebo v kolektivních smlouvách.

Komora minulý týden uvedla, že 13. plat nebo odměnu v podobné výši za letošní rok vyplatí více firem než loni. Odměny se dočká 60 procent zaměstnanců soukromého sektoru. Po sezonních odměnách a tzv. 13. platech tak vzroste letos průměrná nominální mzda o 8,6 procenta. Loni celorepublikově stoupla podle Českého statistického úřadu o 6,2 procenta a dosáhla 29.496 Kč, letos podle prognózy komory vzroste o více než 2500 Kč měsíčně na zhruba 32.000 Kč. Rychlý růst mezd bude pokračovat, podle predikce Hospodářské komory příští rok vzrostou o dalších 8,1 procenta.