Kuny, opilí zloději i vichřice: Chataři pláčou nad škodami, jak objekty správně pojistit?

 • Autor: ula - 
  19. 4. 2018
  06:41

  Někteří chataři a chalupáři se v těchto dnech vrací po dlouhé době na obhlídku svých objektů a často utrpí šok. Pojišťovny hlásí, že minulý rok stoupl počet škod na rekreačních objektech až o 70 %. Většinu z nich tvoří vodovodní a živelné příčiny, vandalové a zloději ale také způsobují škody za miliony. Lidé si sice objekty stále lépe zabezpečují, netuší však, jak je správně pojistit. Co radí pojišťovny?

 • 1.Živelné pohromy i zloději

  „Celkově registrujeme za rok 2017 o cca 70 % více škod na rekreačních objektech, než v roce 2016. Zatímco krádeže postupně ubývají, živelních škod naopak meziročně přibylo. V roce 2016 jsme řešili 1893 škod za 51 milionů, v roce 2017 to bylo 3200 škod za 63 milionů Kč,“ řekl Blesk Zprávy Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa a dodal: „ V roce 2016 to bylo 550 škod z rizika vandalismu a krádeže a 1200 živelných a vodovodních škod. V roce 2017 pak vandalismus a krádeže představovalo 476 škod za 5,1 milionu Kč, 2600 škod způsobily vodovodní a živelné škody.“

  Většinu škod tedy působí živly, zejména vichřice, velká voda, v zimě tíha sněhu a námrazy. Další škody způsobí zloději nebo vandalové.

  „Zájmu zlodějů se dlouhodobě těší zejména elektronika, kola a další sportovní potřeby, zahradní technika, vrtačky, pily apod. Vykradení samozřejmě nelze vždy zabránit, ale každý majitel chaty může učinit několik základních opatření, aby zlodějům jejich práci ztížil a minimalizoval tak škody. Základem je odpovídající mechanické zabezpečení obydlí, pečlivé uzavření oken a dveří, odstranění cenných věcí z teras a zahrad,“ řekla Ivana Buriánková z České pojišťovny.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 2.Opilci a kuny

  „Některým zlodějům jde přitom v podstatě o život a v mrazech hledají možnost přenocování. Ačkoliv pak obvykle vyjí spíž nebo jiné zásoby jídla, mnohem větší škodu způsobí při rozbití dveří nebo oken. V praxi se potkáváme i s případy, kdy zloději posilnění alkoholem, který v chalupě najdou, zůstanou opilí ležet na místě, kde je najdou majitelé. Výjimkou nebývají ani škody způsobené zvířaty, které do interiéru vniknou – například kuny,“ říká Honza Marek z pojišťovny Generali.

  Fenoménem bývá podle Marka i monitorování interiéru a okolí chalupy pomocí internetových kamerek, kdy majitel může dění kolem chalupy i uvnitř sledovat v reálném čase. Většinou záleží na šikovnosti majitele, jak si takový přenos dokáže zařídit.  Internet v rekreačních zařízeních totiž přestává být něco výjimečného.

  Co pojišťovny radí v nové sezóně majitelům chat a chalup?

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 3.Česká pojišťovna

  „Většina chalupářů na pojištění svých letních obydlí myslí, ale bohužel ne vždy nastaví výši pojistné částky v souladu s hodnotou jejich majetku. Chalupy čile renovují, dostavují a opravují, ale na zvýšení pojistné částky po takové rekonstrukci zapomínají. Dobré pojištění, které odpovídá reálné hodnotě chaty či chalupy, přitom pomůže případné škody plně nahradit a vrátit objekt co nejrychleji do původního stavu,“ upozorňuje mluvčí pojišťovny.

  Lidé mají většinou pojištěnou stavbu jako takovou, na domácnost však často zapomínají. Jedním z důvodů této nerovnováhy je i skutečnost, že lidé občas považují pojištění budov a pojištění domácnosti za dva různé názvy pro jeden produkt. Pro správnou pojistnou ochranu je třeba mít sjednána obě tato pojištění.

  „Pojištění obytných budov se totiž vztahuje na stavbu samotnou. Vedle pojištění budov stojí potom pojištění domácnosti. Vztahuje se na věci náležející k domácnosti - nábytek, elektronika, sportovní potřeby, ale třeba i nádobí. Pojištění domácnosti může krýt i zahradní nábytek, dekorační předměty nebo dětské atrakce. Právě tyto věci má řada chalupářů na svých zahradách,“ radí Buriánková.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 4.Kooperativa

  „Pojištění rekreačních budov lze u Kooperativy uzavřít ve stejném rozsahu, který je nabízen pro trvale obývané objekty (rodinné či bytové domy). Například všechna živelní nebezpečí jsou zahrnuta již v základní variantě pojištění a to bez obvyklých výluk či omezení limitem plnění. Nabízíme výběr ze dvou variant KOMFORT/PRIMA,“ radí mluvčí pojišťovny a upřesňuje: „Komplexní živelní pojištění rekreační budovy s pojistnou částkou jeden milion Kč - zahrnující i rizika vodovodních škod a nárazu dopravního prostředku - by při spoluúčasti 1 000 Kč a roční platbě pojistného mohlo činit 975 Kč.“

  Při pojištění majetku bychom především měli mít přehled o jeho skutečné hodnotě a tu vzít jako základ pro nastavení pojistné částky. A vyvarovat se častého nešvaru, snažit se na pojistce ušetřit. Buď snížením pojistné částky, nebo omezováním důležitých rizik.

  Za nejdůležitější tedy považuji správně nastavit pojistnou částku, nejlépe ve spolupráci s dobrým poradcem, který dokáže klientovi vysvětlit, že když má jeho rekreační chalupa jeden milion, je nesmysl ho pojišťovat na 500 tisíc. Za to si ji znovu nepostaví. V lidech je bohužel stále zakořeněno, že když se něco stane, „někdo mi pomůže“, ale musíme si zvykat, že se budeme muset spolehnout především sami na sebe,“ říká Káňa.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 5.Allianz

  Klient si nejdříve musí sám odpovědět na otázky: jakých škod se obává, co mu v dané lokalitě hrozí za nebezpečí, která mohou poškodit nebo zničit jeho chatou či chalupu, případně majetek uvnitř. Obecně lze říci, že lidé mají obavy z požáru, vodovodních škod, ale také z pádu stromů, a pokud mají chatu v záplavové oblasti, tak ze záplav a povodní,“ uvedla mluvčí pojišťovny Kateřina Ikráthová.

  U Allianz si můžete vybrat pro pojištění budovy a domácnosti vybrat ze dvou balíčků, Normal a Optimal. Balíček Normal obsahuje pojištění na škody způsobené například požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení (praskne potrubí a voda zničí podlahy a omítky), vichřicí, krupobitím či krádeží vloupáním (klasické vloupání), atd. Balíček Optimal oproti balíčku Normal obsahuje navíc pojištění na škody způsobené například povodní či záplavou, tíhou sněhu (část střechy tíhou sněhu propadne nebo sníh sjede ze střechy a strhne okapy), pádem stromů či jiných předmětů, mrazem na topném a vodovodním systému, atd.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 6.Slavia

  Slavia pojišťovna nabízí základní tři varianty pojistného krytí rekreačních nemovitostí.

  • Základní (obsahuje živelná nebezpečí, tj. požár, vichřice, krupobití, pád stromu) je vhodné pro chaty/chalupy bez zavedení vody
  • Standardní kromě základu kryje i vodovodní škody nebo škody z přepětí
  • Nadstandard počítá s nebezpečím jako je mráz, rozbití skla, kanalizační škody nebo zkrat v elektromotoru

  Každý chalupář se jednoduše může rozhodnout pro úroveň, která mu nejvíce vyhovuje. Ke všem variantám lze samozřejmě dopojistit odcizení, vandalismus, tíhu sněhu, povodeň, záplavu nebo poškození zateplené fasády.

  „Je dobré zajistit, aby objekt nevypadal dlouhodobě opuštěně např. zajistit vyzvedávání pošty z poštovní schránky, odklízení sněhu, nepravidelné rozsvěcení světel atd. Zmírnění škody docílíme odstěhováním všech cennějších věcí z dočasně neobývaného objektu. Není výjimkou, kdy pachatel při své "návštěvě" zdemoluje vnitřní vybavení. Proto kromě pojištění nemovitosti je důležité také pojistit domácnost, a to nejen na odcizení, ale také právě na škody vzniklé vandalismem,“ radí Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 7. Generali

  Generali poskytuje pojištění rekreačních objektů, kam kromě samotné stavby patří také zařízení domácnosti (jejího vybavení), ale také drobné stavby  technická zařízení (garáže, skleníky, oplocení, studny) a  zahradní technika. Určitě není bez zajímavosti, že v rámci tohoto pojištění je možné vztáhnout ho také na prvky zahradní architektury (např. terénní úpravy, venkovní krby, jezírka apod.),“ vyjmenovává mluvčí Honza Marek.

  Pojištění se přitom vztahuje na škody způsobené živly, ale také nehodami a krádežemi. Pojišťovna dokáže uhradit například také zásah hasičů při hašení požáru sousedního objektu. Samozřejmostí je pojištění vloupání a vandalismu. I k pojištění chat a chalup se hodí doplnit pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 8.Česká podnikatelská pojišťovna

  „V rámci produktu Domex+ nabízíme nejširší pojistné krytí na trhu, a to i pro pojištění rekreačních objektů. Pojistnou ochranu poskytujeme nejen v případě poškození nebo zničení objektu živelními nebezpečími, ale i v případě jeho poškození živočišnými škůdci nebo vandaly (graffiti); pojistné plnění poskytneme i v případě, kdy z jakékoliv příčiny dojde k poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení nebo rozbití skel. V rámci pojištění rekreačního objektu má klient automaticky pojištěnu i zahradní architekturu, stavební materiál a výrobky určené k výstavbě či rekonstrukci,“ uvádí mluvčí pojišťovny Renata Čapková.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

 • 9.Direct pojišťovna

  Na co by se chalupáři měli soustředit nejvíce, pokud si chtějí svůj rekreační objekt pojistit? Odpovídá Nela Maťašeje, mluvčí pojišťovny:

  • Vyčíslit si orientačně hodnotu nemovitosti (kolik by stálo chalupu znovu postavit) a hodnotu vybavení nemovitosti, případně hodnotu vedlejší stavby – bazénu, kůlny apod.
  • Zamyslet se, jak velkou škodu může způsobit zloděj a stanovit si její horní hranici
  • Leží chalupa v blízkosti řeky, potoku? Může jej zasáhnout povodeň? – pokud ano, ideální je riziko pojistit.
  • Hodnota elektroniky pro případ, že chcete připojistit poškození spotřebičů přepětím
  • Hodnota skel (nejen okna, ale i zrcadla, prosklené dveře…), pokud je chcete rovněž připojistit.
  • Dostatečné zabezpečení – jestli je chata opravdu zabezpečená tak, jak je potřeba. Aby měly dveře kvalitní zámek, který má ochranu proti tzv. bumpingu – Jde o dynamickou metodu otevírání. Starší typy vložek se dají otevřít pomocí speciálního klíče, aniž by na nich byly patrné známky poškození.
  • Na oknech jsou například mříže, na oknech v přízemí okenice. Samozřejmostí je, aby okna byla pečlivě zavřena, tedy včetně ventilačních oken.
  • Proti zlodějům pak pomáhá i to, když se v zimě okolo chalupy občas projde soused, který nechá ve sněhu stopy. V létě pak zabere přemístěný nábytek. Zloději pak získají pocit, že někdo na chalupu pravidelně jezdí a raději si vyberou osamocený objekt.

  Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy?Jak si nastavit pojištění chaty nebo chalupy? | Profimedia

   

povim_vam_pravdu ( 19. dubna 2018 07:27 )

Pojištění je na hou.no. Při pojistné události si pojišťovny vždy najdou záminku, jak se vyhnout plnění. Ale braní pojistného funguje spolehlivě. Osobní zkušenost.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud