Daně na poslední chvíli: Za chybějící přiznání zaplatíte až 300 tisíc

 • Autor: ula - 
  24. 3. 2017
  05:35

  Termín pro podání daňového přiznání se kvapem blíží. Všichni poplatníci ho ale v termínu 3. dubna odevzdat nemusí. Odklad ročně využívá přes půl milionu z nich a jejich počet stoupá. Daně byste si každopádně měli bedlivě hlídat. Pokud se zpozdíte při podání přiznání nebo při platbě daně, může se vám obojí pěkně prodražit. Připomeňte si, kdy a jak včas podat daňové přiznání. 

 • 1.Četné žádosti o odklad

  Celkem bylo v loňském roce odevzdáno na úřadech 1 997 852 přiznání k daním z příjmů. Většina lidí odevzdává formuláře v řádném termínu, zbytek využívá možnosti odevzdat formuláře s tříměsíčním odkladem.

   

  „Poplatníci, kteří doručí písemně nebo přes datovou schránku svému správci daně do 3. dubna plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, mohou v letošním roce s podáním daňového přiznání počkat až do 3. července. Zároveň se k tomuto datu automaticky prodlouží i termín pro zaplacení daně. Tento termín se týká také poplatníků, kteří mají ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Počet lidí, kteří podávají svá přiznání s odkladem, každým rokem stoupá,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

   

  Podívejte se, jak vyplnit daňové přiznání:

  Video Jak vyplnit daňové přiznání? Podívejte se na praktický návod. - Andrea Ulagová, Lukáš Červený

 • 2.Hlídejte si termíny

  Je nutné hlídat zejména termíny, ve kterých je nutné formuláře odevzdat. Řádný termín pro podání daňového přiznání je letos 3. dubna. Poplatníci, kteří nestihnou podat daňové přiznání do 3. dubna, tak mohou učinit ještě pět následujících pracovních dní, během kterých stále nehrozí žádné pokuty.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 3.Pozor na splatnost

  Je třeba pamatovat na to, že poslední den lhůty pro podání přiznání je zároveň i posledním dnem pro úhradu daně.


  Daň lze zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z bankovního účtu, v hotovosti na pokladně úřadu nebo na poště klasickou složenkou typu A – tato forma není osvobozena od poštovních poplatků. Fyzické osoby mají navíc od loňského roku možnost bez poplatku využít prostřednictvím České pošty takzvanou daňovou složenku. Ta je standardně k dispozici na všech pobočkách pošty a na podatelnách finančních úřadů.

   

  Podnikatelé ale musejí myslet na to, že daň je zaplacena až tehdy, když má finanční úřad částku na účtu. Nestačí, že poplatníkovi odejde z účtu. Proto je třeba převodní příkaz zadat s dostatečným předstihem, mezibankovní převod v rámci České republiky by měl být zrealizován další pracovní den.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 4.Kam přiznání podat?

  Pokud podnikatel podává daňové přiznání osobně, je důležité podat ho na příslušném finančním úřadě, kam spadá trvalým bydlištěm. V případě, že by jej odevzdal na jiném úřadě, termínem doručení je až okamžik, kdy dorazí formuláře na příslušný finanční úřad.

   

  Pokud podnikatel odesílá formuláře poštou, je termínem podání datum odeslání. Podnikatelům rozhodně doporučuji vzít si podací lístek jako doklad o tom, že formuláře byly skutečně odeslány v termínu.

   

  Za podnikateli zejména z malých měst a obcí, pro které znamená cesta na úřad často i několikahodinový proces, i letos úředníci vyjíždějí. V plánu mají letos pracovníci finančního úřadu vyrazit do 180 obcí celé ČR, přičemž v některých budou i opakovaně. Přehled a termíny výjezdů je možné najít na stránkách FinančníSpráva.cz.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 5.Kdo může požádat o odklad?

  Pro podnikatele, kteří vědí, že řádný termín nestihnou, ještě není pozdě zažádat o tříměsíční odklad. Každým rokem tuto možnost využívá větší počet lidí, letos jich podle odhadů bude přes půl milionu.

   

  Poplatníci, kteří doručí písemně nebo přes datovou schránku svému správci daně do 3. dubna plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, mohou v letošním roce s podáním daňového přiznání počkat až do 3. července. Zároveň se k tomuto datu automaticky prodlouží i termín pro zaplacení daně.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 6.Novinka: Zjednodušený formulář

  Novinkou letošního roku je zjednodušený formulář na dvě stránky. Prozatím ho mohou využít jen zaměstnanci.


  „Jedná se o zjednodušení daňového přiznání pro daňové poplatníky, kteří přiznání podávají kvůli souběhu zaměstnání, mají příjmy pouze ze závislé činnosti a navíc jen od českých zaměstnavatelů. Ti, kdo měli příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít klasický čtyřstránkový formulář,“ uvedla Blanka Štarmanová. Podle odhadu Ministerstva financí ČR by zjednodušený formulář mohl využít zhruba milion lidí.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 7.Jaké hrozí pokuty?

  Poplatníci, kteří nestihnou podat daňové přiznání do 3. dubna, tak mohou učinit ještě pět následujících pracovních dní, během kterých stále nehrozí žádné pokuty.

   

  „Po tomto termínu už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent stanovené daně. Pokud je v daňovém přiznání uvedena ztráta, sankce za pozdní podání přiznání je 0,01 procenta stanovené ztráty, maximálně však pět procent stanovené ztráty. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje. Pokud poplatník nepodá daňové přiznání vůbec, finanční úřad ho nejprve vyzve, aby tak učinil. Jestliže náhradní lhůtu nestihne, činí pokuta pět procent ze stanovené daně nebo daňové ztráty, vždy minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty může dosáhnout 300 tisíc korun. Pokuta je splatná do 30 dní od doručení platebního výměru,“ vysvětluje Štarmanová.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

 • 8.Pozor na pozdní platbu

  Také pozdní platba daně z příjmů může vyjít draho. Penále za pozdě zaplacenou daň nabíhá od pátého pracovního dne po termínu splatnosti – letos od 10. dubna. „Pokud chce poplatník vyváznout bez pokuty, nejpozději 10. dubna musí mít finanční úřad peníze na účtu. Za každý další den naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok. Pokud je úrok z prodlení nižší než 200 korun, finanční úřad ho nevyměří,“ doplnila daňová poradkyně.

  Nezapomeňte podat daňové přiznání včas!Nezapomeňte podat daňové přiznání včas! | Profimedia

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud