Již sedm a půl roku ukazujeme, jak důležitou práci odvádějí neziskové organizace. Jen letos jsme v pětatřiceti článcích představili práci devíti z nich. Věnují se například rodinám, jimž se předčasně narodilo miminko, nebo je naopak opouští milovaná osoba a ony chtějí, aby své poslední okamžiky prožila doma, a ne v chladném prostředí nemocnice. Jak ti, co pomáhají, tak ti, co se ocitli v situaci, kdy pomoc potřebují, vědí, že reptáním se v životě ničeho nedocílí. Musí se bojovat. Velmi důležité je vědět, kam se obrátit pro podporu či jen radu, protože i ta může ukázat nový a dosud netušený směr. Právě proto je tu projekt Blesk Srdce pro vás.

Arpida

Nabízí pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé s tělesným a kombinovaným postižením. Poskytuje koordinovanou rehabilitaci využívající prostředky sociální, léčebné, pedagogické a pracovní. Cílem je dosažení maximální možné soběstačnosti klienta.

Marek Wohlgemuth, ředitel: „Děkujeme deníku Blesk za vytvoření zajímavých článků a za propagaci pomáhajících neziskových organizací u široké veřejnosti. Vnímáme i cenu samotného prostoru, který tomuto tématu deník věnoval a která by byla v případě placeného prostoru velice vysoká. Články nám pomohly v mnoha oblastech a zvýšily sledovanost našich webů i informačních kanálů, a tím jste rozšířili i řady našich dárců. Zároveň jste zvýšili informovanost o činnosti centra i mimo jihočeský region a umožnili nový a reálný pohled na lidi s postižením.“

Díky Centru Arpida si Honza (31) i na vozíčku plní sny! Součástí party je už 27 let Honza Hlaváč (31) je v Centru Arpida už 27 let.
Adventor

Organizace provozuje komunitní centrum pro osoby s autismem. Sídlí v podzemních prostorách domu v pražské Ječné ulici, poskytuje skupinové (arteterapie, tanečně pohybová terapie, muzikoterapie, podpůrné skupiny, rodičovské skupiny) stejně jako individuální terapie (muzikoterapie, psychoterapie, poradenství, podporované zaměstnávání, mentoring, peer podporu).

Michal Roškaňuk, ředitel: „Projekt Blesku, který umožňuje pomáhajícím organizacím podělit se o svůj příběh s obrovským množstvím lidí, je skvělý nápad. Díky Blesku nás kontaktovali noví klienti, dobrovolníci, partneři i podporovatelé. Dokonce jsme díky novým partnerům začali poskytovat novou službu. Ale také jsme mohli přinést do veřejného prostoru další porci osvěty a doteky příběhů konkrétních lidí, což je zejména u takových témat, jako je autismus, nesmírně důležité. Blesk dává nezištně prostor pomáhajícím, a tím pomáhá s námi.“

Centrum Paraple

Organizace pomáhá už 28 let lidem, kteří mají následkem nemoci nebo úrazu poškozenou míchu. Základní poskytovanou službou je pobytová sociální rehabilitace, která probíhá v třítýdenních cyklech. Cílem je podpořit klienty v samostatnosti a osobní nezávislosti.

David Lukeš, ředitel: „Díky projektu Blesk Srdce pro vás jsme měli možnost představit více lidem naši činnost , která je spojena s obrovským úsilím terapeutů i klientů, s cílem lepší adaptace na nové životní podmínky. Naučit se opět běžné denní činnosti zabere měsíce tréninku."

 

Nedoklubko

Nedoklubko je tu pro všechny rodiče a blízké předčasně narozených dětí. Cílem je předávat informace o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci, podporovat neonatologická oddělení v ČR, sdílet příběhy a podporovat rodiny i zdravotníky, zvyšovat informovanost o české neonatologii.

Lucie Žáčková, ředitelka: „Děkuji deníku Blesk za možnost představit činnost a aktivity Nedoklubka. Předčasně přijde na svět v České republice zhruba každé dvanácté miminko. Je to 23 dětí denně. Proto je velmi důležitá osvěta. Pomáháme nejen rodičům, kterým se miminko narodilo předčasně, ale podílíme se i na výzkumu příčin a prevence předčasného porodu, což je z našeho pohledu velmi smysluplné. Proto si příležitosti dát o sobě vědět prostřednictvím deníku Blesku velmi vážíme. Děkujeme také Asociaci veřejně prospěšných organizací za zprostředkování této možnosti.“

 

Hospic sv. Štěpána

Hospic sv. Štěpána pečuje o nevyléčitelně nemocné v lůžkovém zařízení v Litoměřicích a v domácí péči, kterou poskytuje v okruhu 30 kilometrů. Zuzana Legnerová, péče o dárce: „I díky tomu, že jsme byli v deníku Blesk, je naše téma otevřené širšímu spektru veřejnosti, než ke které bychom se dostali běžnými komunikačními cestami. Díky odvaze některých našich klientů jsme ukázali příběhy lidí v závěru života. Mnoho pečujících i nemocných vnímá, že jsou to příběhy i »jejich sousedů« a že i oni mohou péči hospice využít. Stále častěji jsou ochotni podpořit hospic také finančně, což je pro nás velkou pomocí a povzbuzením.

Naše služby totiž stále nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Právě teď probíhá největší sbírka roku Rozsviťme hvězdu pro hospic. Lze přispívat online na: www.hvezda.prohospic.cz.“

 

ICOS

Společnost zajišťuje sociální a na ně navazující služby a programy, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život seniorům, ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci.

ICOS působí hlavně na Českokrumlovsku a poskytuje například osobní asistenci pro seniory a osoby se zdravotním postižením, bezplatnou právní poradnu pro osoby v krizi, dobrovolnické centrum či komplexní služby na podporu rodin a dětí včetně těch ohrožených.

Hana Šustrová, péče o dárce: „Možnost prezentovat se v deníku Blesk byla pro nás příležitost zviditelnit se celorepublikově a ukázat, že i v pohraničí fungují sociální služby a pomoc lidem. Děkujeme za představení našich služeb.“

 

ACSA

Akademické centrum studentských aktivit (ACSA) dlouhodobě realizuje projekty na podporu mladých, aktivních lidí. Jako jediná se zaměřuje mimo jiné na podporu studentských organizací. V covidové době se ACSA také soustředilo na pomoc s bojem proti pandemii a začalo provozovat celorepublikový dobrovolnický portál www.chcipomoct.cz.

Aneta Hašková, projektová manažerka: „Líbilo se nám, jak deník Blesk shrnul naši činnost a stručně a jasně popsal naše aktivity. Mnoho lidí se nám ozvalo po té, co nás vidělo právě v Blesku. Jsme rádi, že jsme se dostali do povědomí lidí, na které primárně necílíme.“

 

Nadace Mezinárodní potřeby

Organizace z České Třebové pomáhá potřebným v osmi zemích světa, zaměřuje se zejména na nejmenší a jejich rodiny. Hledá i dárce pro adopci dětí na dálku, kteří pomohou s pravidelnými školními výdaji, a tak jim umožní vzdělání.

Petr Horáček, výkonný ředitel: „Spolupráce Nadace Mezinárodní potřeby s redaktory Blesku byla pro mě osobně i moje kolegy z nadace velmi příjemným zážitkem, světlým okamžikem v naší práci. Vznikly čtyři velmi zdatně zpracované články o práci nadace, kterých si velmi ceníme. Přiblížily činnost nadace mezi velký okruh těch, k nimž se našimi běžnými prostředky obvykle nedostáváme. Několik jednotlivců následně na články reagovalo a přihlásilo se k podpoře našich projektů.“

 

Dialog Jessenius

Provázení pacientů onkologickou léčbou (Centrum informací pro onkologické pacienty – www.ciop.cz) či vzdělávací kampaně zaměřené na prevenci rakoviny, například Ruce na prsa (www.rucenaprsa.cz). To jsou největší projekty organizace Dialog Jessenius. V poslední době pomáhá i nemocným s nehojící se ránou.

Michaela Tůmová, ředitelka: „Děkujeme Blesku za uveřejnění informací o našich aktivitách. Díky článkům můžeme pomáhat ještě víc, dozvěděli se o nás lidé, kteří pomoc právě teď potřebují. Telefon zvoní dvakrát častěji a z velmi závažných důvodů. Musím přiznat, že se objevila i podpora na našem transparentním účtu. Projekt Blesku Srdce pro vás je skvělá aktivita a za mě velmi profesionální.“