Popište situaci v ordinaci, když se člověk dozví, že má rakovinu.

Jakmile se pacient dozví, že má zhoubný nádor, obrátí se mu život vzhůru nohama. Všechno, co bylo ještě včera důležité, najednou už není.

Co prožívá?

Zmocní se ho úzkost. V žádném věku není člověk připravený na tuhle zprávu, a přitom se musí velmi rychle rozhodnout o dalších krocích. A to v situaci, kdy je celý ochromený strachem. Nemocní nechtějí věřit, že se to stalo zrovna jim.

Jakou práci má v tu chvíli onkolog?

Špatnou zprávu je třeba okamžitě spojit s informací o léčebném plánu a nějakou nadějí, ať už má jakoukoliv podobu. Pacienta je třeba uklidnit, nabídnout mu psychologickou pomoc nebo lék zmírňující depresi. Pokusit se, aby doba, kdy se čeká na důležité výsledky ovlivňující osud nemocného, nebyla dlouhá.

Je česká onkologie opravdu na špičkové úrovni? Stačí poukázat na hodiny strávené v čekárně…

Za posledních třicet let se v onkologii udály převratné změny. Naše štěstí bylo, že ty nejzásadnější přišly až po roce 1989, kdy jsme už byli schopní držet krok s evropskou a světovou onkologií. Určitě je ale co vylepšovat. Pacientům se dostává té nejmodernější a velmi nákladné léčby, ale často za ní musejí dojíždět, stát ve frontě na odběr krve, dlouho čekat v čekárně na ošetření. Do komfortu nemocných by určitě stálo za to investovat.

Co je důvodem těchto problémů?

Hlavně přetíženost onkologických center. Rakovina se musí řešit rychle, není možné pacienta objednat za půl roku. Snažíme se zlepšit rovnou dostupnost onkologické léčby a postarat se o výchovu mladých onkologů.

Existuje i řada neziskových organizací, které pacientům s rakovinou nabízejí pomoc. Nebylo by lepší peníze dát onkologickým centrům?

Úloha onkologa není jenom v tom vybrat správný léčebný postup a ve spolupráci s příslušnými odborníky jej realizovat. Stejně tak se musíme komplexně zajímat o to, jak se pacient cítí, jaké problémy mu nemoc přinesla, a pokusit se je vyřešit. Obrovský nápor nemocných na onkologická centra na jedné straně a vysoké nároky na podrobnost a preciznost dokumentace o každém nám zkracují dobu, kdy si můžeme s pacientem povídat a dívat se mu při tom do očí. V tom neziskovky moc pomáhají.

Jak konkrétně?

Odvádějí nenápadnou, ale moc důležitou práci. Pacientovi podávají praktické informace o terapii, průběhu vyšetření, vysvětlují to, čemu nemocný v ordinaci neporozuměl. Pomáhají se sociálními problémy, žádostmi o důchod, invaliditu a umožňují, aby se pacient laickou, srozumitelnou formou dozvěděl co nejvíce o své nemoci. Jsou tedy velmi důležitým článkem, který nám umožňuje postarat se o nemocné opravdu komplexně. Podílejí se ale i na preventivních kampaních a zvyšují povědomí o rizicích zhoubných nádorů.

Vy jste lékařka a zároveň se podílíte na fungování organizace Dialog Jessenius, co je vaším úkolem?

Ve své práci vidím, čeho se nemocným nedostává a jaké mají problémy. Mohu neziskovkám pomoci se smysluplným zacílením jejich aktivit.

Rakovina je velkým strašákem. Je pravda, že některé nádory jsou téměř stoprocentně léčitelné?

Na jedné straně onemocnění rakovinou přibývá, ale daleko více nemocných se uzdraví. Mnoho pacientů s nevyléčitelnou fází nemoci přežívá díky nákladné moderní léčbě dlouhou dobu. V současné době u nás žije skoro půl milionu lidí s diagnózou zhoubného nádoru. U rakoviny většinou platí, že stejná nemoc zachycená v počátku může být zcela vyléčitelná, v pokročilé fázi ale ohrožuje pacientům nejen zdraví, často i jejich život. Čas hraje v naději na uzdravení klíčovou roli.

Nemoc zasáhne i blízké nemocných. Říká se, že to mají leckdy složitější než sami pacienti.

Samozřejmě. Proto podpora a pomoc rodiny v době nemoci je k nezaplacení. Některé vztahy takovou zkoušku ale bohužel nevydrží. Neziskové organizace proto pomáhají i rodinným příslušníkům složitou situaci zvládnout.

O čem by se mělo v souvislosti s nádorovým onemocněním více mluvit?

Přes všechen pokrok v onkologické léčbě stále platí, že je nejlépe rakovinou vůbec neonemocnět. Zdravý životní styl to stoprocentně nezaručuje, ale významně zvyšuje naději, že vás zhoubný nádor nepotká. Protože se s věkem riziko onemocnění zvyšuje, je rozumné vstoupit do screeningových programů.

Jak rakovinu odhalit co nejdříve?

Kombinací screeningových programů pro nejčastější nádory, pohledem do vlastní rodiny, dispozice k onemocnění se mohou dědit, a potom speciální pozornost věnovat nebezpečí nádoru u některých chronických onemocnění a přednádorových stavů, jako je například vředová choroba žaludku, cirhóza jater, cukrovka nebo obezita.

Pomoci můžete i vy!

Aby mohla organizace pomáhat, hodí se jí každá koruna. Z velké části je tak závislá i na dárcích. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv fi nanční příspěvek poslat na transparentní účet 19-319319339/0800

Kontakt: Dialog Jessenius, o. p. s.

Adresa: Újezd 450/40, Praha 1, 118 01

Telefon: +420 720 022 992

E-mail: info@dialog-jessenius.cz

Web: www.dialog-jessenius.cz

IČO: 289 086 86