+

Dialog Jessenius

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování, s přáním zlepšit komunikaci a to jak mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, tak mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli. K hlavním projektům patří Centrum informací onkologického pacienta www.ciop.cz při Onkologické klinice FN Motol a publikace edukativních FILMŮ pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním www.pruvodceonemocnenim.cz, které mají pomoci pacientům s onkologickým onemocněním překonávat těžkou životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. Kampaň Ruce na prsa www.rucenaprsa.cz se zaměřuje na osvětu časné diagnostiky rakoviny prsu. Aktivity pod názvem Hlidej.se se zaměřují na prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu.

Kontakt:

Adresa: Újezd 450/40, Praha 1, 118 01

Telefon: +420 720 022 992

E-mail:info@dialog-jessenius.cz

IČ: 289 086 86

Číslo účtu: 19-319319339/0800

FB: https://www.facebook.com/dialogjessenius

Web: www.dialog-jessenius.cz

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…