Organizace, které se Blesk věnuje v projektu Srdce pro vás, umí nasměrovat každého pacienta na správnou cestu. „Fungujeme už od roku 2009. Primárně jsme vznikli pro informování pacientů o závažných, hlavně onkologických, onemocněních,“ říká ředitelka organizace Michaela Tůmová.

Prvním počinem organizace byly krátké filmy s názvem Průvodce onemocněním karcinomem prsu. Pak přišly další filmy. Byly připravené pro pacienty, kteří se zrovna dozvěděli diagnózu. „Aby se podívali na to, co se vlastně děje, jak se to děje a co s tím,“ říká Tůmová.

Operace a léčba

Když člověk onemocní a má se zdravotnictvím minimální zkušenost, neumí se podle Tůmové správně zeptat na důležité informace. „Ty filmy jsou udělané tak, aby se člověk dozvěděl základ. Je to rozdělené na to, jak se diagnostikuje, jak se operuje, co je to chemoterapie, co je biologická léčba. Jsou tam vysvětlené i různé typy vyšetřovacích metod,“ říká ředitelka s tím, že postupně se organizace rozrostla i o další služby, které se věnují i prevenci.

Vázne komunikace

Podle ředitelky organizace je české zdravotnictví úžasné, jen se to málo ví. „Ve srovnání se světem jsme hodně dobří, a to, co vázne, je komunikace,“ říká Tůmová. Právě tohle se se svým týmem snaží zlepšovat. „Je nutné s pacienty mluvit, ale je i vyslechnout. Onkologické onemocnění zasáhne vždy celou rodinu, a proto nezapomínáme při konzultacích na rodinné příslušníky,“ říká ředitelka.

Ruce na prsa!

Rakovina prsu je nejčastější forma rakoviny u žen u nás. V současné době ji má v republice 72 tisíc žen a každým rokem přibývá sedm tisíc nově diagnostikovaných případů. I proto Dialog Jessenius stojí za kampaní s názvem Ruce na prsa, která má upozornit a přiblížit ženám důležitost prevence a naučit je samovyšetření prsu. „V ČR je 4,5 mil. žen, které bychom chtěli naučit pravidelnému samovyšetření prsu. Ve věkové skupině 20 až 45 let jsou dva miliony žen, které ještě nespadají do pravidelného mammografi ckého screeningu placeného zdravotní pojišťovnou,“ říká ředitelka.

Edukační sestra průvodcem

Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní. Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, bude průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni budou moci obrátit v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního, či psychologického rázu.

STK pro chlapy

Až se pánové začnou starat o své zdraví jako o auta, budeme mít vyhráno! Právě tato myšlenka vznikla při zrodu projektu STK pro chlapy. Ten upozorňuje na to, že většina mužů chodí k lékaři, až když smlouvá o život, nebo přinejmenším o jeho kvalitu. „Pokud patříte mezi pět procent mužů, kteří chodí na preventivní prohlídky, pak vás vítáme v komunitě STK chlapíků. A vy ostatní, kteří na ně nechodíte, riskujete své zdraví i život,“ říká Tůmová.

Nehojící se rány

Chronické rány každoročně postihují statisíce lidí. Přesto se o nich příliš nemluví a široká veřejnost a mnohdy ani sami pacienti nemají dostatek informací, které by jim pomohly nepříjemný zdravotní problém řešit, nebo mu předcházet. Lidi s nehojícími se ranami zastupuje a sdružuje první pacientská organizace. Jejím iniciátorem je právě obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius. Podívejte se na webové stránky www.zahojime.cz.

Pomoci můžete i vy!

Aby mohla organizace pomáhat, hodí se jí každá koruna. Z velké části je tak závislá i na dárcích. Pomoci můžete i vy! Stačí jakýkoliv fi nanční příspěvek poslat na transparentní účet 19-319319339/0800

Kontakt: Dialog Jessenius, o. p. s.

Adresa: Újezd 450/40, Praha 1, 118 01

Telefon: +420 720 022 992

E-mail: info@dialog-jessenius.cz

Web: www.dialog-jessenius.cz

IČO: 289 086 86