+

Lata Ověřená organizace

Lata poskytuje své služby ohroženým dětem a mladým lidem už 21 let. Zaměřuje se na podporu sociálně ohrožených dětí, mládeže a rodin; provozuje dobrovolnickou činnost. Působí v Praze a středních Čechách. Její mentoringový program Ve dvou se to lépe táhne je na území Prahy dokonce jediným vrstevnickým programem pro dospívající mládež. 

Kontakt: Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47

e-mail: info@lata.cz

Telefon: 234 621 361

IČ: 60447800
Číslo účtu: 231013888/0300 
Web: http://www.lata.cz

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…