Soudce Jiří Gottwald řekl, že soud ani nebyl schopen přezkoumat odvolací důvody, protože nebyly řádně vyjádřeny v rozhodnutí rektora o děkanově odvolání. „Je nutno říct, že pokud se týká pochybení, která měla nastat při přijímání studentů, tak rektor ve svém rozhodnutí žádným způsobem nevysvětlil, proč docenta Martínka jmenoval do funkce v době, kdy už se o problému vědělo, proč nezasáhl v té chvíli,“ uvedl Gottwald.

Advokát je spokojen, fakulta zaskočena

Martínkův právní zástupce Jakub Vepřek byl s rozhodnutím soudu spokojen. „Beru samozřejmě ten výsledek jako úspěch pana děkana a uvidíme s ohledem na poměrně turbulentní vývoj na Lékařské fakultě, jakým způsobem pan děkan bude nyní konat,“ uvedl Vepřek.

Právní zástupce univerzity uvedl, že ho rozhodnutí soudu překvapilo. „Nečekali jsme ho a nesouhlasíme s ním. Nicméně se tím rozhodnutím budeme řídit, budeme ho respektovat,“ řekl Jiří Buryan.

O případné kasační stížnosti bude rozhodnuto až po bližším seznámení s odůvodněním rozsudku. Rektor Jan Lata se zatím k rozhodnutí soudu nechtěl vyjadřovat s tím, že se s ním rovněž musí blíže seznámit.

Martínek se vrátil

Akademický senát Ostravské univerzity loni v prosinci rozhodl, že děkan bude odvolán ke 2. lednu. Akademický senát Lékařské fakulty naopak Martínka podporoval. Děkan se po odvolání univerzitním senátem obrátil na soud, který vydal předběžné opatření, díky němuž se Martínek prozatímně vrátil do funkce, a škola musela čekat na konečný verdikt soudu.

Dlouhodobé problémy

Lékařská fakulta má dlouhodobé problémy. V červenci Národní akreditační úřad (NAÚ) rozhodl, že jí neschválí žádost o novou akreditaci oboru všeobecné lékařství. Důvodem bylo nedostatečné personální zajištění oboru.

Ostravská univerzita ale ještě před oficiálním sdělením o nezískání akreditace požádala NAÚ, aby projednávání žádosti o akreditaci programu všeobecné lékařství přerušil. Škole to tak dává šanci pokusit se akreditaci získat dříve, než kdyby vyčkala na negativní stanovisko NAÚ. Po pravomocném rozhodnutí by škola totiž mohla o akreditaci znovu žádat až po dvou letech.

Současní medici studují na základě původní akreditace a situace se jich nějak nedotýká. Udělení nové akreditace ale bylo pro fakultu důležité proto, aby mohla přijímat studenty nové. Minimálně letos tak nové mediky nabírat nemůže.