Rozhodla o tom ve čtvrtek zatím nepravomocně na svém mimořádném zasedání rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ). Fakulta se může ještě odvolat.

Univerzita proto požádala o přerušení projednávání žádosti o akreditaci ještě před vynesením pravomocného rozhodnutí. To ji dává šanci pokusit se akreditaci získat dříve, než kdyby vyčkala na negativní stanovisko NAÚ.

„Vzhledem k přetrvávajícímu negativnímu hodnocení ze strany Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství se Ostravská univerzita rozhodla požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace," vysvětlil důvody žádosti o přerušení rektor univerzity Jan Lata.

Akreditace do roku 2024

Potvrdil, že letos tak fakulta do tohoto oboru nebude moci přijímat nové studenty a přijímací zkoušky na obor Všeobecné lékařství nebudou. Lékařská fakulta požádala o novou akreditaci letos v únoru, protože ta stávající platí do roku 2024 pouze na dostudování současných mediků.

„Věřím, že stávající vedení Lékařské fakulty, respektive akademický senát fakulty, vyvodí z výsledků jednání Rady NAÚ patřičné důsledky a umožní zvolit nové vedení Lékařské fakulty, které rozhodne, jak dále pokračovat, aby NAÚ mohl příští rok žádosti vyhovět a Lékařská fakulta mohla přijímat nové studenty,“ řekl Lata.

Investice 642 milionů

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před 10 lety. Podle představitelů kraje je nezbytná a potřebná. Vystudovalo ji 3323 lidí, absolvovalo na ní 282 lékařů.

Do vzniku a rozvoje fakulty se investovalo asi 642 milionů korun. Fakulta si už dřív vysloužila kritiku za pochybení při příjímání studentů. Výtky se týkaly i nedostatečného personálního obsazení.