Návrh hodnotící komise úřadu univerzita obdržela v pondělí. „Byť jde o návrh a nikoli o definitivní rozhodnutí, není to pro Lékařskou fakultu ani pro univerzitu příjemná situace. Věříme, že Rada Národního akreditačního úřadu zohlední stoupající kvalitu jak v oblasti personálního obsazení, tak v oblasti vědy a výzkumu, která se na fakultě v posledních letech odehrála a fakulta akreditaci obdrží,“ uvedl rektor Jan Lata.

Odvolaný děkan se vrátil

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má dlouhodobé problémy. Kritiku si vysloužila zvláště poté, kdy se ukázalo, že pochybila při přijímání studentů. Ke studiu škola totiž přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Kauza nakonec vyvrcholila odvoláním děkana Arnošta Martínka.

Fakulta stála těsně před děkanskými volbami, když počátkem března Krajský soud v Ostravě, na který se odvolaný děkan obrátil, vrátil Martínka předběžným opatřením zpět do funkce. V té má zůstat nejméně do doby, než soud rozhodne, zda byl platně odvolán. Na definitivní stanovisko soudu se stále čeká.

Nejsou odborníci

Podle Martínka patří k hlavním výhradám personální obsazení. „To, že nám bude vytýkán nedostatek odborníků s hodností docentů a profesorů a jejich nedostatečné personální zajištění mezi fakultou a fakultní nemocnicí, jsme do jisté míry předpokládali,“ uvedl.

Podle něj je ale v některých oborech situace složitá a najít optimální garanty je velmi složité. „Nedostatek odborníků s potřebnou habilitací je v podstatě jediný důvod, proč komise doporučuje akreditaci neudělit, ve všech ostatních ohledech fakulta všechny podmínky pro udělení akreditace splňuje,“ řekl Martínek.

Pandemie ukázala důležitost

Podle něj se zvláště během koronavirové pandemie ukázalo, nakolik je fakulta pro Moravskoslezský kraj důležitá. Rektor připomněl, že v regionu pomáhaly stovky studentů fakulty, která se mimo jiné podílela na celostátním projektu testování kolektivní imunity a uskutečnila i vlastní dotazníkový průzkum zaměřený na vnímání pandemie.

Jedna z nejvýraznějších postav boje proti koronaviru v naší republice, docent Rastislav Maďar, je přednostou jednoho z ústavů ostravské Lékařské fakulty. Nemluvě i o pomoci materiální – zapůjčení přístrojového vybavení výrazně pomohlo zvýšit kapacitní možnosti vyšetření a diagnostiky této choroby,“ podotkl Lata.