„Závažné porušování předpisů při přijímacím řízení ke studiu uskutečňovanému na všech fakultách mělo vícečetný, dlouhodobý a systematický charakter. Zjištěné nedostatky se objevují ve většině případů po celé kontrolované období,“ uvádí podle MF Dnes kontrolní komise.

Její členové považují za nejzávažnější prohřešek to, že ke studiu byli přijati i uchazeči, kteří z jedné ze součástí přijímací zkoušky nezískali předepsaný minimální počet bodů.

Rektor nesouhlasí

Rektor univerzity Jan Lata dopoledne ve stanovisku uvedl, že na ostatních fakultách kontrola NAÚ rozporovala přijímání uchazečů na základě odvolání. Šlo o případy, kdy byli přijati studenti na základě odvolání, protože se uvolnila kapacita studijního oboru a studenti splnili podmínky přijímací zkoušky. „Tato praxe přijímání na odvolání je běžná na ostatních vysokých školách v České republice,“ uvedl Lata.

Dodal, že s výjimkou Lékařské fakulty, kde se pochybení při přijímání studentů v minulosti řešilo a nastala náprava, na ostatních fakultách univerzity nebyli nikdy přijímáni uchazeči, kteří by neprošli přijímací zkouškou.

„Přijímání studentů na odvolání je pak mnohem komplikovanější problematika a Ostravská univerzita nyní připravuje právní stanovisko, které zašle jako reakci na kontrolní zprávu,“ dodal Lata. Odmítl informaci, že by v případě odnětí institucionální akreditace nemohla univerzita přijímat studenty.

Protokol má 50 stran

„Ostravská univerzita by pak měla všechny své studijní programy nadále akreditované na dobu 3 let a budeme v podobném postavení jako ostatní vysoké školy, které institucionální akreditaci nemají. Je však vysoce nepravděpodobné, že by takový scénář mohl nastat,“ uvedl rektor.

Protokol o kontrole dostala Ostravská univerzita 9. dubna. „Obsah zatím komentovat nemohu, ale procesně má škola 30 dní na vyjádření. Podá-li námitky, bude se s nimi muset vypořádat úřad a pak rozhodne naše rada, která se schází každý měsíc,“ uvedl ředitel kanceláře NAÚ Jiří Smrčka.

Univerzita se nyní seznamuje s protokolem, který má 50 stran. Podle rektora Laty bude škola zjištění komise rozporovat, protože existují různé právní výklady.

„Většina vytýkaných nedostatků se navíc týká doby před říjnem 2018, kdy jsme získali institucionální akreditaci. Přijali jsme řadu opatření a při minulém přijímacím řízení komise nezjistila nic zásadního. Není tedy důvod k odnětí institucionální akreditace,“ míní rektor.