Na Latu se obrátila Vojtova maminka, která si se synem tak docela nevěděla rady. Vojta trávil veškerý volný čas před počítačem, příliš nevycházel s vrstevníky a ani se svým bratrem. Díky Petrovi se ale jeho přístup k životu změnil. „Snažím se Vojtovi ukázat, jak se lépe zorientovat mezi lidmi. Aby dokázal poznat, kdo je jeho kamarád a kdo ne. To už se nám docela daří,“ popisuje dobrovolník Laty Petr Varga (22).

Vojta se s Petrem schází obvykle jednou týdně. „Předtím jsem jen seděl doma a hrál na počítači. Nevěděl jsem, co bych mohl dělat jiného,“ přiznává Vojta a připouští, že ani vztahy v rodině nebyly ideální. I když se snažil se svými blízkými vycházet, nedokázal prosazovat svoje názory a požadavky správným způsobem. To se ale po zapojení do programu organizace Lata »Ve dvou se to lépe táhne« změnilo.

Na první pohled jsou Petr a Vojta jednoduše kamarádi. Chodí na lezeckou stěnu a povídají si »o životě«. Zároveň se ale Petr snaží pomoci Vojtovi získat sebevědomí, naučit ho vycházet s lidmi a trávit volný čas smysluplně. Lata však není zážitková agentura, kam by mohli rodiče poslat svoje děti, které se doma nudí. Pomoc by měla směřovat především k dětem ohroženým šikanou či vyloučením z kolektivu.

„Pomáháme mladým lidem, kteří mají nějaký problém. Často pocházejí z komplikovaného rodinného prostředí, mají psychické potíže, někdy i lehký zdravotní hendikep. Nejde jen o příjemné zážitky, ale i o zvládání praktické stránky života,“ vysvětluje Petr, který se domnívá, že životy řady lidí by se mohly odvíjet úplně jinak, kdyby jim v období dospívání někdo pomohl najít správný směr. Dobrovolníkem se stal, že chtěl dělat něco smysluplného. „Vztah s klientem pomáhá i mně samotnému, dozvědět se o sobě něco nového,“ říká Petr.

Dobrovolník se s klientem schází dvě až tři hodiny týdně, nejméně po dobu šesti měsíců. Dvojice spolu chodí na procházky, do kina i na výlety. Dobrovolník by neměl provádět žádnou terapii, ale být klientovi spíše kamarádskou oporou. Cílem je získat přirozenou formou sociální dovednosti.

Komu může Lata pomoci?

Klienty Laty jsou většinou mladí lidé ve věku od 13 do 26 let, kteří mají problémy navazovat vztahy, neumí správně komunikovat, a proto se stávají terčem šikany nebo naopak sami jednají pod tlakem agresivně. Často jim pomoc nabídnou výchovné poradkyně ve škole, psychologové a někdy i sociální kurátoři. Klienti mohou trpět poruchami chování či pocházet ze složitých rodinných poměrů.

Chcete pomoct i vy?

Pošlete dárcovskou SMS Ve formátu: DMS SRDCEPROVAS na číslo 87 777. Cena 1 SMS je 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz

Fotogalerie
6 fotografií