Porodník a anesteziolog Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. z 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze se již dvakrát vydal předávat své cenné zkušenosti tam, kde jsou nejvíce potřeba. V rámci projektu „České perinatologické ruce letí do Kambodže“ se vydal se svým týmem do této jihoasijské země, aby zde pomáhal snížit mateřskou a perinatální úmrtnost.

Naším úkolem, který jsme obdrželi od České rozvojové agentury, je snížit počet žen, které umírají u porodu nejčastěji na vykrvácení, anebo na sepsi jejich dětí. Odborně řečeno máme za úkol snížit mateřskou a perinatálním mortalitu,“ vysvětluje Antonín Pařízek. Jeho působištěm zde byla Národní pediatrická nemocnice a provincie Kampong Chhnang, což je pro představu oblast o velikosti našeho Středočeského kraje.

V zemi se subtropickým podnebím není zdaleka tak rozvinutá zdravotnická infrastruktura, jako jsou na ní lidé zvyklí v Evropě. Odborná péče, která je srovnatelná s tou naší, se zde dostane jen těm nejbohatším. „Práce v Kambodži je logicky zcela jiná. V Kambodži jsem byl svědkem velkých extrémů. Na jedné straně metropole, s poměrně dobře vybavenými nemocnicemi nebo dokonce špičkovou soukromou porodnicí, která snese srovnání s nejlepšími porodnicemi v Evropě, ale která je ovšem pouze pro movité těhotné nebo jejich rodiny,“ vysvětluje profesor Pařízek.

Pouze holé ruce

„Naše pozornost je plně věnována druhému extrému, a to jsou porodnická zařízení pro zcela nejchudší rodiny. Nazývají se Health centra a v provincii, kde jsme působili je jich 45. Zde pracují pouze porodní asistentky, bez jakékoliv podpory lékařů, tedy bez porodníků, bez dětských lékařů a bez anesteziologů. Tyto porodní asistentky mají pouze holé ruce,“ líčí Pařízek.

Odborník na porodnictví Antonín Pařízek letos v lednu již podruhé zavítal do jihoasijské Kambodži, kde pomáhá rozvíjet péči o matky a jejich novorozence
Autor: archiv Vita et Futura

Tato tzv. Health centra nemají ani žádné vybavení, ženy zde mají k dispozici jen to, co si samy opatří. „Žena nebo její rodina musí přinést do Health centra vše, co souvisí s jejím pobytem, od rohoží matrací až po jídlo. U porodu se žena nesmí přes porodní bolesti hlasitě projevit. Víceméně neexistují žádné bolest tlumící prostředky. Lichá je také představa, že matka nebo dítě budou potřebovat bezprostředně v souvislosti s porodem akutní pomoc. Nikde totiž není,“ říká Antonín Pařízek.

Na celou provincii je zde podle jeho slov jen jeden operační sál, kde by bylo možné provést císařský řez. Nicméně v situaci, kdy žena rodí a je třeba reagovat v řádu několika minut, je ve většině případů vyloučeno, že by její transport na tento sál proběhl včas.

Císařský řez před publikem

Antonín Pařízek za svůj pobyt v Kambodži podle svých slov viděl celou řadu spontánních porodů v různých zdravotnických zařízeních. V Národní pediatrické nemocnici dokonce před zraky kambodžských zdravotníků prováděl císařský řez.

„Letos v lednu jsme organizovali velkou mezioborovou konferenci v Phnom Penhu a při této příležitosti jsme byli požádáni, abychom udělali císařský řez podle našich zvyklostí. V cizím prostředí se vždy hůře pracuje a tedy i operuje, i když se jedná o zcela rutinní zákrok. Ale měl jsem po ruce našeho skvělého anesteziologa docenta J. Bláhu a vynikající asistentku Z. Kokrdovou a vše šlo jako po drátku. Jediné co bylo jiné, na operačním sále byla hromada kambodžských zdravotníků, lékařů a porodních asistentek, kteří nás pečlivě sledovali a po ukončení operace nás odměnili velkým potleskem. Byl to velmi milý pocit,“ vzpomíná zkušený porodník.

Video
délka: 44:05.28
Video se připravuje ...

Porodník o novinkách pro těhotné: Jaká onemocnění a komplikace umíme odhalit a jaký věk je rizikový? Pavlína Horáková

Potíže jsou pochopitelně také s jazykovou, ale i jistou kulturní bariérou: „Jako velký problém se jeví komunikace, protože většina zdravotníků pracujících v hlavním městě hovoří pouze khmersky. Tlumočníků z khmerštiny do češtiny je velmi málo, resp. jsou to na celé planetě pouze jednotlivci. Proto očekáváme velký přínos od umělé inteligence ve formě překladačů, což by rychle jistě významně posunulo dopad naší pomoci. A do toho všeho pro nás ne vždy transparentní asijská kultura, do které se ještě i dnes promíchávají vlivy polpotovské genocidy,“ vysvětluje Antonín Pařízek. Pol Pot byl známý komunistický diktátor, který svým fanatickým vládnutím způsobil smrt více než milionu vlastních obyvatel.

Celý projekt financuje Česká rozvojová agentura. Jejím cílem není jen bezprostřední pomoc u porodů, ale vybudování celého systému péče, který pomůže budoucím matkám ještě před otěhotněním, ale i během něj. Dalším cílem je pomoci edukovat zdravotnický personál, lékaře, porodní asistentky a dětské sestry.

Charitativní běh

Antonín Pařízek jakožto bývalý atlet zároveň již po třinácté pořádá charitativní přespolní běh v okolí zámku Štiřín. Běhu se tradičně účastní předčasně narozené děti pohromadě s dětmi, které tento hendikep nemají. „Je úžasné pozorovat psychomotorický vývoj našich bývalých pacientů, kteří jsou často v takové kondici, že poráží původně zdravé soukmenovce,“ podotýká profesor Pařízek. Letošní ročník proběhne v sobotu 30. září na loukách mezi Všedobrovicemi a Štiřínem. Výtěžek ze startovného letos poputuje právě za předčasně narozenými dětmi do Kambodži.

Fotogalerie
21 fotografií