Soudce Petr Novák v lednu na začátku hlavního líčení upozornil, že všem poškozeným ženám přiznal postavení zvlášť zranitelných obětí. Zakázal zveřejnění jejich osobních údajů, v obžalobě přečetla státní zástupkyně pouze jejich iniciály. Novák tehdy uvedl, že pokud bude zákaz porušen, je připraven ukládat pořádkové pokuty. Při posledním jednání minulý týden uvedl, že výslechy poškozených budou neveřejné, v úterý ráno zopakoval, že se postavení zvlášť zranitelných obětí rozhodly všechny v úterý vyslýchané ženy využít. V úterý u soudu promluví celkem šest žen, tři dopoledne a tři odpoledne.

Zástupkyně většiny obětí Lucie Hrdá o polední přestávce novinářům řekla, že první polovina výslechů probíhala dle očekávání. „Klientky vypovídaly o tom, co se jim dělo. Myslím, že potvrdily to, co je psáno v obžalobě. Vypovídaly o tom, jaké následky jednání obžalovaného na jejich život mělo. Chci jen říci, že jsou velmi statečné,“ uvedla.

Na dotaz, zda jim pomohlo, že Cimický k soudu nechodí, odpověděla, že poškozené by jej stejně neviděly ani neslyšely a obžalovaný by se mohl dotazovat pouze prostřednictvím soudu. Dodala také, že některé z poškozených uvažují o tom, že promluví veřejně. „Nicméně když dojde na lámání chleba, jsou vždycky nakonec raději, že u toho nikdo není, což je zcela pochopitelné,“ uvedla Hrdá.

Novináři se také ptali, jak je pro ně hlavní líčení náročné. „V okamžiku, kdy jen někdo na sociální sítě napíše, že se mu stalo to samé, okamžitě se spustí vlna urážek, nenávisti, zpochybňování, tvrdí se, že se chtějí proslavit a podobně, nelze se jim divit. Zejména když víme, že v minulosti došlo v podobných případech ke zveřejnění jmen poškozených. Opravdu to není o tom, že by se někdo chtěl proslavit, většina mých klientek mluví o tom, že to dělají z důvodu ochrany,“ dodala Hrdá.

Odpoledne také s novináři hovořila moderátorka Martina Hynková Vrbová, která je jednou z poškozených. Se zveřejněním své totožnosti v médiích souhlasila a popsala, jak dění v soudní síni probíhalo. „Není lehké o tom mluvit, opět jsem se o tom přesvědčila v soudní síni, chvíli jsem tam měla na krajíčku a překvapilo mě to, už jsem si myslela, že to mám za sebou, ale evidentně tam nějaké trauma z toho je, a vždycky když se dostanu do toho bodu, tak to neustojím,“ řekla mimo jiné novinářům.

Státní zástupkyně Martina Adámková Cimického viní z 35 případů vydírání a čtyř znásilnění, různá právní kvalifikace souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2009. Požaduje pro něj tříleté vězení a zákaz vykonávání lékařské profese.

Kolegyně jej hájily

Minulý týden u soudu promluvily dvě z Cimického kolegyň z ordinace Modrá laguna, jednou z nich byla bývalá tenistka a psycholožka Helena Suková. „Mně přijde hrozně dobrý diagnostik, dobře se mi s ním probírá problematika pacientů, nebo i když jsem sama měla nějaké osobní problémy, vždy mi uměl poradit, podržet mě, povzbudit. Obdivuju, že to zvládá, píše knížky, překládá, přednáší, byla jsem i na několika přednáškách ve škole. I přednášky byly velice zajímavé. Vzhlížím k němu a myslím si, že je pro mě důležitá autorita, myslím, že i pacienti, když jim něco doporučí, jej z větší části poslechnou,“ uvedla na dotaz, jak by charakterizovala Cimického osobnost.

Video
Video se připravuje ...

Státní zástupkyně Martina Adámková u soudu s Cimickým (22. února 2024) Blesk.cz - Daniel Šesták

Státní zástupkyně Martina Adámková pak Blesku řekla, že ženy se vyjadřovaly pouze k tomu, co jako zaměstnankyně dokážou posoudit. Poznamenala také, že obě s ním pracují až od roku 2006, resp. 2009. „Tyto výpovědi pro nás nejsou překvapením, byly vyslechnuty už v přípravném řízení a je to důkaz jako každý jiný. Stále vyslýcháme svědky, a nikoliv poškozené. Je jich 39. Jejich svědectví by pro soud mělo být nejzásadnější. Tyto trestné činy jsou obvykle v situaci jeden na jednoho, nikdo další u toho nebývá, proto je pro soud důležité posoudit věrohodnost těch poškozených,“ nechala se minulý týden slyšet.

Snížená empatie

Před veřejností také vypovídali znalci z oboru psychologie a psychiatrie, kteří o Cimickém zpracovali znalecký posudek. Psycholog minulý týden uvedl, že Cimický netrpí duševní poruchou, má ale různá osobnostní specifika - sníženou empatii, klade důraz na vlastní význam či výjimečnost. Znalec z oboru psychiatrie vypovídal u soudu v lednu, podle něj má Cimický rysy narcistní poruchy osobnosti. Takový člověk podle znalce prosazuje své cíle na úkor ostatních.

Fotogalerie
35 fotografií