Když se do rondokubistické vily od architekta Františka Libry v roce 2018 zakously bagry, začali nejen Pražané, ale i řada politiků bít na poplach. Tehdejší vlastník budovy, společnost AWM Bohemia CZ, sice měl stavební povolení, ale rozhodně neobsahovalo demolici budovy. K bourání se tedy společnost uchýlila nelegálně. Bourací práce byly zastaveny, vile však byla stržena střecha a poničeny byly i obvodové zdi, prakticky z ní zbylo jen torzo, které chátralo dalších pět let.

Od roku 2022 vilu vlastní společnost Vita rosea, jejíž jednatelkou je Nikola Peričová. Společnost nechala vypracovat projekt na záchranu vily, který už odsouhlasily i nezbytné úřady. „O dodatečné stavební povolení je požádáno, stavebník doložil potřebné podklady, včetně souhlasného závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP),“ sdělil mluvčí městské části Praha 10 Ján Bruno Tropp.

Původní podoba

To ostatně Blesku potvrdil i Národní památkový ústav (NPÚ) „Návrh jsme již viděli a dali mu v srpnu 2023 kladné odborné vyjádření se 16 podmínkami, což je u takového projektu běžné. Na jeho základě už bylo v září téhož roku vydáno i kladné závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP. V této chvíli investor získává stavební povolení. Plán je dobrý, doufáme i v dobrou realizaci,“ řekla mluvčí NPÚ Andrea Holasová.

Výsledkem by měla být obnova vily, v podstatě replika původního stavu, tedy dostavba do původního objemu, zachování všech bouráním neponičených stavebních konstrukcí a uměleckořemeslných prvků a zdobení, s určitými změnami - např. tam bude více balkónů. Vila sama o sobě nebyla individuálně chráněnou památkou, ale je nedílnou součástí památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice a spoluvytváří její vizuální obraz a urbanistický otisk v této historické čtvrti,“ dodala Holasová.

Podle vyjádření městské části stavební úřad majiteli nařídil aby stavbu zabezpečil. „Na základě výzvy stavebního úřadu bude nyní prováděno zajištění stavby ocelovou příhradovou konstrukcí,“ informoval Tropp.

Historie

Vila Na Šafránce patří do kolonie rodinných domů Svépomoc, která byla postavena ve 20. letech minulého století podle návrhu architekta Františka Alberta Libry. Podle serveru Slavnevily.cz je na místních domech patrné Librovo ovlivnění rondokubismem. Typické jsou střechami s vikýři a trojúhelníkovými štíty, výraznými římsami a okenními rámy. Jednu od druhé pak odlišovaly především různobarevné fasády. Stejně jako řada vil v okolí se nachází na území pražské památkové zóny Vinohrady, Žižkov a Vršovice.

Video
Video se připravuje ...

Smutný pohled: Takhle skončila rondokubistická vila v ulici Na Šafránce po začátku nepovolené demolice. ÚMČ Praha 10

Fotogalerie
48 fotografií