Strahovský automobilový tunel byl otevřen v roce 1997, ale jeho projekt vznikal již v 80. letech minulého století. „Strahovský tunel je zásadní součástí Městského okruhu. Umožňuje přímé spojení mezi Smíchovem a Břevnovem a jeho průjezdnost je naprosto klíčová pro fungování automobilové dopravy ve městě. Veškeré práce budou rozděleny do čtyř různých etap, které nebudou v konfliktu s dokončením rekonstrukce Barrandovského mostu,“ říká Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora pro oblast dopravy.

Tunel navíc slouží i jako kryt v případě ohrožení obyvatelstva, i z tohoto důvodu je rekonstrukce nezbytná. Ochranný systém Strahovského tunelu, který má kapacitu asi 15 tisíc osob, je součást ochranného systému metra a je propojen s trasou B štolou. Z metra může být zásobován elektrickou energií či například pitnou vodou.

Hrozí kolaps?

Denně skrze něj projede až 80 tisíc aut. Pro řidiče je tedy nepostradatelný, co se stane, když se v rámci oprav uzavře? Podle odborníků je nejdůležitější kvalitní naplánování, které se například povedlo u rekonstrukce Barrandovského mostu. „Je to pochopitelně komplikace pro Smíchov, řidiči budou hledat objízdné trasy, nepředpokládám ale, že dojde ke kompletnímu uzavření, spíše se v průběhu rekonstrukce sníží jeho propustnost,“ vysvětluje Zdeněk Lokaj, dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

„Značně to postihne Plzeňskou ulici a zkratku z Vypichu dolů do Motola, tam se také dají očekávat kolony. A myslím, že část řidičů to vezme magistrálou, což jsme viděli v minulých týdnech při opravách Barrandovského mostu,“ dodává Lokaj a zároveň upozorňuje, že pokud by od příštího roku začalo platit mýto v centru Prahy, mohlo by to celou situaci ještě zkomplikovat.

Dopravní Armagedon tedy podle Lokaje nejspíš nehrozí. „Souhlasím, že pro Prahu 5 a 6 to bude nepříjemné. Ale na druhou stranu platí, že údržba se provádět musí. Za ty roky, co Strahovský tunel stojí, se bezpečnostní požadavky kladené na tunely výrazně změnily. Je to proto, aby se zabránilo jakýmkoliv kritickým situacím.“ ""

4 etapy

Jak už bylo řečeno, opravy budou rozděleny do čtyř etap. V první etapě, která by měla začít v příštím roce, budou uskutečněny nezbytné průzkumné ověřovací a diagnostické práce. Počítá se s průzkumem betonu a výztuže horní klenby, paty tunelu, desky vozovky a spodní klenby. Dále také ochranného systému a přístupových štol. Tyto a další dílčí práce jsou plánovány přibližně do poloviny roku 2026 a neměly by nijak ovlivnit provoz.

Ve druhé etapě (od června 2026 do října 2028), po skončení celkové rekonstrukce Barrandovského mostu, je v plánu prodloužit stávající odvodňovací šachty vedoucí z portálu Smíchov středem tunelu v délce asi 700 metrů. Poté bude následovat prodloužení šachty v celé délce tunelu a současně je v plánu vyrazit čtyři nové rozvodny, začít s výstavbou dvou trafostanic a vybudovat požární nádrž. I v této etapě by mělo být omezení provozu minimální, využity budou mimo jiné pravidelné noční uzávěry.

Třetí etapa se bude týkat vystrojování a zprovozňování nových technologií, a to až do poloviny roku 2031. Čtvrtá, a zároveň poslední, etapa bude zaměřena na výměnu povrchů vozovky a jejího odvodnění, instalaci bezpečnostních zařízení a celkovou modernizaci tunelu tak, aby mohl bezpečně sloužit po dobu minimálně dalších 20 let bez nutnosti větší rekonstrukce.

Video
délka: 04:25.80
Video se připravuje ...

Tajemná místa: Strahovský tunel jak ho nikdy neuvidíte! Atomový kryt pro vyvolené! Jiří Vítek

Fotogalerie
31 fotografií