Středa 21. února 2024
Svátek slaví Lenka, zítra Petr
Oblačno, déšť 9°C

Jaká městská část v Praze je nejpoctivější? Hlídač státu „prolustroval“ dokumenty jednotlivých radnic

/
 • Peníze a Praha ilustrační
  1. srpna 2023 ● 18:20

  Populární webová platforma Hlídač státu, která se zabývá kontrolou, analýzou a propojováním dat z registru smluv, dotací a dalších dokumentů, zveřejnila analýzy jednotlivých městských částí. Z prvních pěti vyšla nejlépe Praha 3, jen podíl smluv uzavřených s firmami napojenými na politiky zde pokulhává. Následují Praha 4, Praha 1, Praha 2 a Praha 5. Jak je na tom vaše městská část? 

  „Hlídáme, protože si to zaslouží!“ stojí na webu známé nestátní neziskovky Hlídač státu. Peníze na fungování získává od svých dobrovolných dárců. Jejím cílem je transparentní státní správa a její efektivní fungování. Hlídač státu provádí kontrolu, analýzu a propojení dat z registru smluv, veřejných zakázek, ale i od sponzorů politických stran nebo přímo od politiků. K informacím na webu má přístup každý občan zdarma.  

  „Od roku 1990 do dneška došlo a stále dochází k obrovským ztrátám a únikům peněz ze státního a místních rozpočtů, a to v důsledků klientelismu, úplatků a katastrofální neefektivity státu,“ vysvětluje důvod založení neziskovky Michal Bláha, zakladatel a ředitel Hlídače státu. Zlobí ho například, že zakázky státu vycházejí desetkrát dráže, než je tržní cena, a navíc v mizerné kvalitě. Kroumě spousty analýz fungování státní správy na celorepublikové úrovni vydal Hlídač státu jakési „vysvědčení“ za rok 2022 také jednotlivým městským částem.

 • 1.

  »Analýza nuda je, má však cenné údaje«

  Hlídač státu u jednotlivých městských částí analyzoval transparentnost úřadů a jejich hospodaření s veřejnými prostředky. Posloužil mu k tomu softwarový nástroj K–Index, který využívá otevřená data z registru smluv. Pomocí těchto dat umí K–Index identifikovat riziková místa ve smluvních vztazích státu a soukromých subjektů. 

   

  Software automaticky vyhledá každou novou smlouvu úřadu se soukromníkem a vyhodnotí ji podle deseti parametrů a jednoho bonusového ukazatele za transparentnost. Stejně jako na vysoké škole i zde hodnotí jednotlivé parametry známkami A (nejlepší) až F (nejhorší). Přičemž platí, že čím menší hodnota K–Indexu, tím lepší známka:

   

  A: 0 až 3 body

  B: 3 až 6 bodů

  C: 6 až 9 bodů

  D: 9 až 12 bodů

  E: 12 až 15 bodů

  F: 15 bodů a více

 • 2.

  Nejlepší a nejhorší

  Aby měl čtenář srovnání, Ministerstvo financí bylo za rok 2022 ohodnoceno známkou D (11,53). Na základě analýzy městských částí dopadla v konečném součtu nejlépe Praha 3 s celkovou známkou B (3,35 bodu). Na druhém místě skončila Praha 10, která také získala známku B (3,57 bodu). Třetí příčku obsadila Praha 8 s další známkou B (3,59 bodu).

  Žádná městská část z prvních 10 neměla jinou známku než B. Nejblíže „céčku“ však byla Praha 6 s 5,56 bodu. S Bleskem jsme sestavili pořadí Prahy 1 až Prahy 10 od nejlepší po nejhorší výsledek podle K-Indexu. Hodnocení vypovídá i o riziku korupce.

 • 3.

  Praha 3: první místo

  Z prvních 10 městských částí byla nejlépe hodnocena Praha 3. Celkem získala 3,35 bodů a získala známku B. Pokud by „trojka“ chtěla známku A, musela by mít skóre 3 nebo méně.

   

  Známka: B
  Body: 3,35

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 3 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Zdvižený ukazováček v podobě známky E u jednoho parametru si Praha 3 vysloužila kvůli uzavření 367 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany. Jde o nejvyšší počet v porovnání s dalšími městskými částmi hodnocenými v rámci článku. 

   

  Nejlepší: U dalších čtyř parametrů získala radnice známku A. Nemají významně začerněné smlouvy. Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů. Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů. Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

   

  + Bonus za transparentnost. Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.

 • 4.

  Praha 10: druhé místo

  Stříbrnou medaili dostala Praha 10 s celkovým hodnocením 3,57 bodu a známkou B.

   

  Známka: B
  Body: 3,57

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 10 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Stejně jako Praha 3 i „desítka“ dostala varovnou červeně svítící známku E za uzavření 195 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

   

  Nejlepší: Známka A za to, že má Praha 10 smlouvy bez zásadních nedostatků. Není zde ani významné začernění. Také nepodepsala „papíry“ s nově založenými firmami. Čtvrté „áčko“ dostala radnice za to, že se zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

   

  + Bonus za transparentnost. Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.

 • 5.

  Praha 8: třetí místo

  Poslední pozici na stupnici vítězů obsadila Praha 8 s celkovým hodnocením 3,59 bodu a známkou B.

   

  Známka: B
  Body: 3,59

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 8 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Ačkoliv nedostala Praha 8 žádnou červenou známku, získala čtyři „céčka“. Žlutou známku má za následující: Skrývá ceny u 50 smluv. Má zásadní nedostatky u 1 smlouvy. Uzavřela 59 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

  Nejlepší: Zároveň však „osmička“ dostala také čtyři zelená „áčka“. Radnice nevydává výrazně začerněné smlouvy, zakázky normální i ty se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů, a to ani zakázky s podezřelou cenou.

 • 6.

  Praha 7: čtvrté místo

  Známka: B
  Body: 3,64

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 7 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Oranžovou známku D si Praha 8 „vykoledovala“ kvůli tomu, že uzavřela 70 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

   

  Nejlepší: Celkových 5 „áček“ dostala radnice za smlouvy bez zásadních nedostatků a začernění, žádné smlouvy s nově založenými firmami a zakázky se skrytou či podezřelou cenou, které se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

 • 7.

  Praha 9: páté místo

  Známka: B
  Body: 4,07

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 9 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Stejně jako předchozí městská část i Praha 9 pohořela u smluv napojených na politiky. Známku D obdržela radnice kvůli tomu, že uzavřela 76 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

   

  Nejlepší: Pět „áček“ pak dostala za smlouvy bez začernění, které zároveň neuzavírá s nově založenými firmami. Dále zakázky standardní, ty se skrytou nebo podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

 • 8.

  Praha 4: šesté místo

  Známka: B
  Body: 4,12

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 4 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Červené „éčko“ dostala Praha 4 kvůli tomu, že uzavřela celých 181 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

   

  Nejlepší: Šest „áček“ obdržela „čtyřka“ za smlouvy bez nedostatků, které nejsou začerněné a radnice je neuzavírá s nově vzniklými firmami. Dále se zakázky standardní, ty se skrytou nebo podezřelou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů.

 • 9.

  Praha 1: sedmé místo

  Známka: B
  Body: 4,29

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 1 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Červené „éčko“ získala radnice za to, že uzavřela 156 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

   

  Nejlepší: Pět „áček“ získala Praha 1 za smlouvy bez nedostatků, které nejsou začerněné a radnice je neuzavírá s nově vzniklými firmami. Dále se zakázky standardní a ty se skrytou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů.

 • 10.

  Praha 2: osmé místo

  Známka: B
  Body: 4,89

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 2 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Červenou známku E „vyfasovala“ radnice Prahy 2 za uzavření 139 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

   

  Nejlepší: Pět „áček“ získala Praha 2 za smlouvy bez nedostatků, které nejsou začerněné a radnice je neuzavírá s nově vzniklými firmami. Dále se zakázky se skrytou nebo podezřelou cenou nekoncentrují u žádného dodavatele.

 • 11.

  Praha 5: deváté místo

  Známka: B
  Body: 5,52

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 5 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Červené „éčko“ získala radnice za to, že uzavřela 234 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

  Nejlepší: Čtyři „áčka“ dostala Praha 5 za smlouvy bez začernění, které neuzavírá s nově založenými firmami. Zakázky se skrytou nebo podezřelou cenou se nekoncentrují u žádného dodavatele.

   

  + Bonus za transparentnost. Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.

 • 12.

  Praha 6: desáté místo

  Známka: B
  Body: 5,56

  Výsledky Hlídače státu pro Prahu 10 v roce 2022
  Autor: Hlídač státu

  Nejhorší: Červenou známku E „vyfasovala“ radnice Prahy 6 za uzavření 221 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

   

  Nejlepší: Čtyři známky A obdržela Praha 6 za smlouvy bez nedostatků, které nejsou začerněné a radnice je neuzavírá s nově vzniklými firmami. Dále se zakázky se skrytou cenou nekoncentrují u žádných dodavatelů.

   

  + Bonus za transparentnost. Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.

  Fotogalerie
  11 fotografií

Diskuse k článku Přidat názor
Počet komentářů: 0

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud
VYHLEDAT VÝSLEDKY Načítám
Video se připravuje ...

Dnešní horoskopy