Nejvyšší částku, a to 65 milionů korun, investuje radnice do přestavby jídelny ZŠ Bratří Venclíků. „V současné době probíhá kompletní rekonstrukce kuchyně včetně elektroinstalace, vzduchotechniky, vybudování takzvaného lapolu, tedy lapače tuku, který zabraňuje úniku tuků a olejů z kuchyňských provozů do kanalizace, a instalace nového gastrozařízení,“ uvedla Ševčíková.

Při rekonstrukci se zvětší kapacita jídelny ze současných 700 na 900 žáků. Práce potrvají do září, kdy se budou dokončovat. Fungování školy, respektive zajištění jídla pro její žáky a zaměstnance přestavba podle místostarostky neovlivní. Městská část zajistí dovoz a výdej jídla externími dodavateli.

Úprava a navýšení kapacity čeká také jednu ze dvou výdejen jídla v Základní škole Generála Janouška. „Práce je nutné provést z důvodu nástupu vyššího počtu dětí do prvních tříd od začátku nadcházejícího školního roku,“ uvedla místostarostka. Předpokládané náklady jsou jeden milion korun a práce skončí do konce prázdnin.

V Základní škole Chvaletická, respektive jejím pracovišti v Rochovské ulici, radnice nechá přestavět kabinet a družiny a navýší tak kapacity tříd prvního stupně. Náklady by měly být 700.000 korun. Nová učebna vznikne úpravou nevyužitých školních prostor také v kmenové budově školy ve Chvaletické. V současné době radnice připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

Na novou učebnu zeměpisu se od října budou moci těšit žáci v ZŠ Vybíralova. Učebna vznikne přestavbou kinosálu. Předpokládané náklady jsou 2,5 milionu korun bez DPH. Na tuto přestavbu radnice dostane část peněz z evropských fondů.

Městská část investuje i do školek. V MŠ Jahoda vznikne za 1,3 milionu korun polytechnická zahrada. Hotová má být do konce prázdnin. V MŠ Kostlivého udělají stavbaři o prázdninách kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Předpokládaný termín dokončení je letošní srpen, práce vyjdou na 7,9 milionu korun.

Video
délka: 17:22.24
Video se připravuje ...

Vysvědčení: Na jedno pokárání čtyři pochvaly, radí odbornice Videoredakce ženských webů

Před školou, kde se v noci upálil muž, nebylo druhý den po tragédii ani památky.
Autor: Romana Vébrová