Od 4. září bude otevřeno celkem pět tříd po dvanácti studentech. Maximální kapacita je tedy 60 žáků. Primárně jsou kurzy určeny pro mladé lidi ve věku od 15 do 19 let, na které se vztahuje dočasná ochrana před válkou. Pokud zbydou volná místa, tak bude možné do kurzů přijmout i zájemce starší 20 let.

Zájemci se mohou registrovat do 27. srpna 2023. Kurzy budou zdarma a budou probíhat od 4. září 2023 do 29. února 2024 na adrese Přívozní 1064/2a, Praha 7 v čase od 9:00 do 13:00, pětkrát za týden, přičemž vyučování potrvá čtyři hodiny denně. Za celý půlrok to bude dohromady 500 hodin výuky.

Kurzům budou předcházet rozřazovací testy, které proběhnou v úterý 29. a ve středu 30. srpna 2023 za účelem rozdělení zájemců do tříd podle jejich dosavadních znalostí.

Součástí bude i osvojení základních reálií a zlepšení orientace žáků v českém školním systému. Na závěr kurzu budou žáci přezkoušeni ze znalostí potřebných pro případné složení certifikované jazykové zkoušky z češtiny (úroveň B1).

„Hlásit se mohou zájemci z celé Prahy. Chceme pomoci mladým lidem, kteří v současné době nemají šanci dostat se na střední školy, více si osvojit jazyk, připravovat se na studium a neztratit dalšího půl roku bez jakékoli perspektivy na zapojení do zdejšího vzdělávacího systému,“ uvádí Hana Šišková (Praha7Sobě), místostarostka Prahy 7.

Žáci, kteří absolvují minimálně 85 % docházky dostanou na závěr osvědčení jazykové školy o absolvování kurzu.

Veškeré potřebné informace včetně závazné přihlášky najdete zde: https://www.praha7.cz/intenzivni-kurzy-ceskeho-jazyka