Již osmý ročník akce Yellow Ribbon Run, běhu na podporu integrace lidí po výkonu trestu, odstartovaly minulý týden běžkyně z oddělení pro výkon trestu odsouzených žen v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích, které spadá pod vazební věznici Ruzyně. Jejich běh je zahajovací akcí, na kterou naváží závody i v dalších věznicích, před hlavním velkým červnovým během, jehož součástí je také široká veřejnost. Letošní ročník je věnovaný ženám, zahájení proto proběhlo symbolicky na Mezinárodní den žen. Cílem celého projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí druhou šanci na slušný život a přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.

Iniciátorka běhů Gabriela Slováková se tématu žen ve výkonu trestu věnuje velmi dlouho, sama deset let řídila ženskou věznici a téma jí jak sama říká, přirostlo k srdci. „Ženy jsou ve vězeňství minorita, u nás je to zhruba 8 % z celkového počtu vězněných osob. Věznice a vůbec celý vězeňský systém je designovaný pro muže,“ vysvětluje Gabriela Slováková. Jako příklad uvádí centrální ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou, kde jen necelých 40 % vězněných žen má trvalé bydliště v kraji Vysočina. Velká část z nich jsou zároveň matky a své různě velké děti mají stovky kilometrů daleko. Mateřství je pro ně přitom jeden z největších motivátorů na trestnou činnost zanevřít.

Gabriela Slováková také vysvětluje, že ženy většinou páchají trestnou činnost z jiných důvodů, než muži: „Ženy jsou často submisivní, stávají se součástí nějaké subkultury, které se podřizují, a proto potřebují podpořit a pozvednout sebevědomí. Málokdy se ve vězení setkáte se ženou, která je nějaká nebezpečná kriminálnice od podstaty. V tomto ohledu by se mělo méně zavírat do vězení a více pracovat s tím opravdovým problémem“.

Přijít na jiné myšlenky

Společně s ostatními ve středu vyběhly také Diana (30) a Nikola (32), Diana si odpykává 7 let za drogovou trestnou činnost a Nikola 5 let za podvod. Diana se do běhů Yellow Ribbon Run zapojila už v minulosti, ve Světlé nad Sázavou, kde dříve svůj trest vykonávala. „Nabídla nám to paní vychovatelka a trávila jsem tak volný čas, protože tam nebylo moc jiného, co by se dalo dělat. Tady jsem se rozhodla pokračovat, protože jsem zjistila, že jsem po běhu veselejší. Mám lepší náladu a jsem potom více pozitivní a cítím se nabitá,“ vypráví Diana. Nikola zase běhání zdědila po jedné z odsouzených, která jí do běhu nominovala, když odcházela domů. „Moc jsem nevěděla, co to obnáší, ale my jsme vděčné za každou aktivitu, kterou nám nabídnou navíc. Běh je pro mě hlavně odreagování,“ popisuje Nikola. Když to jde, trénují téměř každý den.

Projekt velmi vítá také ředitel Ruzyňské Vazební věznice plukovník Zbyšek Trepeš. „Smysl běhu vidím hlavně v tom, že je ve společnosti potřeba zbořit určité stigma, se kterým se vězni potýkají. Lidé, kteří byli ve vězení a ví se to o nich, dostávají od společnosti určitou nálepku, kvůli které mají potíž s návratem do své domoviny, mají problém získat práci, ale také problém s výchovou dětí, na které se toto stigma také přenáší,“ řekl Zbyšek Trepeš Blesku.

A neutečou?

Že by běžci ve výkonu trestu těchto akcí zneužili k tomu, aby z vězení utekli, se ředitel Ruzyňské Vazební věznice neobává: „Je to jedna z věcí, která veřejnost velmi zajímá. Není to jen o této akci, ten samý případ je také u zaměstnávání. Spoustu našich vězňů zaměstnáváme venku v pekárnách, nemocnicích apod. Máme nastavené určité mechanismy, kterými vězeň musí projít, aby získal důvěru a mohl se těchto akcí účastnit.“ Aby vězeň mohl opustit brány věznice, musí plnit program zacházení. Ten spočívá například v účasti na povinných i nepovinných aktivitách, kontaktu s rodinou nebo také pracovních aktivitách. Vložit do vzorných vězňů důvěru je potom jedním z prvních kroků k jejich resocializaci.

Úvodního běhu se z oddělení Domova sv. Karla Boromějského zúčastnilo bezmála dvacet běžkyň ve výkonu trestu v doprovodu organizátorů a také moderátorky ČT Barbory Černoškové, která je patronkou projektu. Hlavní akce s doprovodným programem proběhne 20. června, kde se do běhu s odsouzenými zapojí také veřejnost.

Fotogalerie
10 fotografií