Správu Šlechtovy restaurace má na starosti městská příspěvková organizace Obecní dům, Pospíšil řekl, že se chce v dalších týdnech setkat s jejími zástupci a požadavek na další investice probrat. „Budeme analyzovat, nakolik je takto významné navýšení nákladů nutné,“ řekl radní.

Dodal, že investici do gastronomického zázemí pro restauraci by na základě podmínek pronájmu mohl zaplatit i její budoucí provozovatel. K diskusi je podle něj i to, jestli je nutné vybudovat kromě restaurace také kavárnu v druhém patře budovy. Rozhodnutí o dalším postupu by radní chtěl učinit do měsíce, v případě dalších investic by bylo nutné náklady doplnit do rozpočtu.

První část rekonstrukce památkově chráněné budovy se týkala samotné historické budovy včetně obnovy fasád a restaurace původních štuků, maleb nebo grotty s kamennou kašnou. Za tyto práce podle dřívějších informací hlavní město zaplatilo 160,9 milionu korun s DPH, což bylo o asi 38 milionů více než původně dohodnutá cena.

Kaštanka

Samostatnou kapitolou je sousední Kaštanka, kde město nechalo kvůli špatnému stavu pokácet původní kaštany a plánuje je nahradit novými stromy. Podle věstníku veřejných zakázek nyní magistrát vysoutěžil firmu CETUS PLUS, která asi za 7,5 milionu korun zajistí výstavbu nové opěrné zdi a vybudování inženýrských sítí pro pro napojení budoucího WC u objektu restaurace.

Památkově chráněná budova Šlechtovy restaurace vznikla v 17. století jako barokní letohrádek. Restaurace zde byla od 19. století. Jméno budova nese po Antonínu Šlechtovi, za kterého fungovala do druhé světové války. Následně byla znárodněna a v 60. letech kvůli havarijnímu stavu zrušena. V letech 1978 a 1980 budova vyhořela a v roce 2002 ji poškodily povodně.

Fotogalerie
43 fotografií