V prvních třech čtvrtletích získalo město nejvyšší částku na daňových příjmech, a sice 59,58 miliardy korun. Druhou nejvyšší částkou byly tzv. transfery, tedy peníze mimo jiné od státu, které dosáhly na 25,7 miliardy. Další peníze pak získalo na nedaňových a kapitálových příjmech.

Větší část výdajů tvořily běžné výdaje, které dosáhly částky 58,65 miliardy korun, což je meziročně více. Nejvíc peněz šlo do školství, a sice 19,6 miliardy, a na druhém místě na dopravu, kam město dalo zhruba miliardu méně.

Více investic

Oproti prvním třem čtvrtletím roku 2021 se loni zvýšil objem investic, které vzrostly o 3,69 miliardy na 11,69 miliardy korun, což je z celkově plánované částky na investice téměř 33 procent. Vliv na výši investic měla podle dokumentu sezonnost prací. Nejvíc peněz město investovalo do dopravy a následně do školství.

Pro letošní rok má Praha schválený rozpočet s příjmy 99,65 miliardy a výdaji 104,88 miliardy korun. Oproti loňskému roku budou vyšší příjmy i výdaje, které ovlivní růst cen energií či mezd. Příjmy ovlivní inflace. Rozdíl příjmů a výdajů vyrovná hlavní město mimo jiné penězi od státu. Na investice je vyčleněno zhruba 20,2 miliardy korun.