Nejhonosnější budova Holešovické tržnice se dočkala spásy, doposud léta chátrala kvůli soudním tahanicím mezi městem a bývalým pronajímatelem. Památkově chráněná hala číslo 4 z roku 1895 byla nedílnou součástí Ústředních jatek královského města Prahy, hala totiž sloužila jako burza dobytka, který se v areálu porážel. Místo dobytka se teď v jejím okolí budou bourat nepůvodní přístavby, které narušují její symetrii a původní novorenesanční podobu, ve stejném slohu je postaveno například pražské Rudolfinum.

Video
délka: 02:06.52
Video se připravuje ...

Jak se promění Pražská tržnice CMC Architects

Miliardové investice

V budoucnosti bude hlavní sál bývalé burzy sloužit ke konání společenských a kulturních akcí a počítá se také se vznikem gastronomického provozu. Hlavní město do oprav Holešovické tržnice v průběhu následujících let plánuje investovat dvě až tři miliardy korun. Proměna burzy je součástí záměru vybudovat z tržnice kulturně, obchodně a gastronomicky lákavé centrum. Oprava samotné burzy má stát zhruba 200 milionů korun, práce by měly být dokončeny v průběhu dvou let.

Cílem rekonstrukce je především statické zajištění budovy, které je v důsledku dlouhodobého chátrání ve velmi špatném stavu. Výrazně k tomu přispěly také povodně, které hnuly s jejím písčitým podložím. Kromě toho zmizí také přístavky z 30. let, které jednak narušují symetrii novorenesanční burzy a částečně zakrývají její původní fasádu.

Po jejich odstranění například vynikne jižní portál, v jehož popředí vznikne zahrádka, kde budou moci návštěvníci posedět pod korunami stromů. V kombinaci s dominantním sousoším mužů s býky u vrátnice a vznikající Štvanickou lávkou při vstupu do areálu nabídne Holešovická tržnice jedinečný pohled.

Holešovický Belveder

„Z hlediska designu bude budova symetrická z obou stran a získá díky tomu tvarově podobný vzhled, jako například Letohrádek královny Anny nebo Národní divadlo. To doteď zakrývaly ty menší přístavby, které z toho udělaly takový podivný slepenec. Ty by měly zmizet během poměrně krátké doby, krásně potom vynikne původní tvar burzy a myslím, že to nejen z architektonického hlediska bude velice půvabný objekt,“ řekl Blesku architekt Vladimír Thiele. Ruku k dílu přiloží také restaurátoři, díky nim získá autentickou původní podobu také zdobný interiér a fasáda.

„Velkou výzvou bylo do takto starého objektu napasovat všechno potřebné technické zázemí a zároveň splnit všechny bezpečnostní a další předpisy. Veškerá vzduchotechnika bude umístěna v podkroví, tak aby nebyla vidět a nenarušovala estetiku historické budovy,“ doplnil Vladimír Thiele.

Miliony kusů dobytka

Burza vznikla společně s celým areálem, ostatní budovy byly především provozní, v hale číslo 4 se ale odehrávalo to nejdůležitější, tedy výkup a prodej. Později zde vznikla také řeznická banka a restaurace. V dobách nejsilnějšího provozu tudy prošlo neuvěřitelných 87 milionů kusů dobytka za rok. Jatka svému účelu sloužila až do roku 1983.

Fotogalerie
22 fotografií