Krátce po komunálních volbách si Jana Komrsková v budově radnice opatřila nebytový prostor, pro potřeby svého zastupitelského klubu. Jak ale sama tvrdí, nemělo se jednat jen o Piráty, o prostory jí mělo požádat také ANO a SPD. Vládnoucí koalici se ale nelíbí, že prostory využívají bezplatně a jejich přidělením podle nich obešla nejen radu městské části, ale především veřejnost. Komrsková si podle nich kanceláře přidělila pomocí smlouvy o bezplatné výpůjčce na 4 roky. Ti kdo kanceláře využívají tak nemusí platit nájem, energie ani údržbu.

Vzhledem k tomu, že se k takovému postupu uchýlila krátce před tím, než byla zvolena nová rada, jejíž součástí už Komrsková není, podezřívají jí vládnoucí zastupitelé z toho, že radu obešla úmyslně v moment, kdy bylo zřejmé, že se nestane starostkou. Komrsková to ale odmítá: „Úvodem bych chtěla uvést na pravou míru, že se nejedná o bezplatné přidělení nebytových prostor, ale o zajištění prostor k vykonávání činnosti zastupitelských klubů, které si o tyto kanceláře oficiálně požádaly (tedy Piráti Praha 10, ANO 2011, SPD a NK). Tato praxe je zcela běžná na magistrátu, a to dokonce bez jakékoliv žádosti. Je to zcela automatické.

Ústní smlouva

Komrsková Blesku vysvětlila, že na rozdíl od vládnoucích uvolněných zastupitelů, kteří mají každý svou kancelář, opoziční zastupitelé sdílí jednu kancelář až v osmi lidech. „Je to v praxi stejné, jako přidělit zaměstnanci kancelář. Toto je nutný předpoklad pro řádný výkon funkce úředníka, stejně tak pro kvalitní výkon zastupitele,“ popsala Jana Komrsková Blesku. Opozice podle ní prostory využívá pro svou přípravu na výbory, zastupitelstvo, komise, nebo také pro setkávání s veřejností, která se na ně obrací se svými problémy.

Podle současného starosty Prahy 10 Martina Valoviče (ODS) je ale problém v tom, že dohoda proběhla pouze ústně: „Jana Komrsková coby tehdejší zastupující starostka za Piráty uzavřela dle svých slov s městskou částí smlouvu o bezplatné výpůjčce nebytových prostor na čtyři roky. Tato smlouva přitom byla uzavřena ústně a paní Komrsková ji dle dostupných informací uzavřela sama se sebou (na jedné straně jako zastupující starostka, na druhé straně jako členka místní organizace Pirátské strany). Prostory navíc přikázala zrekonstruovat, energie i úklid po dobu čtyř let jí pak má hradit městská část,“ řekl Valovič Blesku.

Podobné nakládání s obecním majetkem podle něj musí schválit rada a záměr musí být vyvěšen na úřední desce. „Své jednání tak tajila jak před Radou, která jako jediná může podobnou smlouvu schválit, tak také před veřejností, která se o prostory mohla potenciálně ucházet, pokud by záměr visel na úřední desce,“ doplnil starosta Valovič.

Komrsková ale oponuje, že v době kdy se předání kanceláří vyřizovalo, současný starosta nic nenamítal, přitom podle ní byl tajemnicí včas informován. Zároveň podotýká, že je podivné, že se „současná rada odebráním prostor tak intenzivně a opakovaně zaobírá, když budova je ze značné části neobsazená, kanceláře nejsou zasíťovány, a tudíž je není možno plnohodnotně využívat“.

Že postup Jany Komrskové byl přinejmenším nestandardní, potvrdila Blesku také tajemnice úřadu. Její rozhodnutí totiž přišlo v mezidobí po volbách, ale před ustanovujícím zastupitelstvem, kdy ve funkcích ještě nejsou nově zvolení politici a dosluhují ti z předchozího období „Bylo to rozhodnutí, které bylo svým způsobem atypické, protože to bylo rozhodnutí, které k něčemu zavazovalo městskou část na další volební období, ačkoliv to byl závazek člověka, který nevěděl, v jaké pozici v té době bude,“ sdělila Blesku tajemnice úřadu městské části Praha Jana Hatalová.

Radnice, která je v havarijním stavu musí průběžně udržovat určitý počet kanceláří volný, kvůli případným komplikacím, které by v důsledku chátrání budovy mohly nastat. Například v listopadu kvůli havárii potrubí vyplavila voda hned šest jiných kanceláří. Pirátský klub proto už obdržel tři výzvy k vyklizení těchto prostor, které ovšem zastupitelé odmítají vyslyšet. „Z mého úhlu pohledu by bylo rozumné, aby se koalice i opozice dohodly, nemyslím si, že by byl nejlepší způsob řešení podávat nějaké žaloby,“ říká tajemnice Hatalová.

Fotogalerie
8 fotografií