Pražská tržnice získala svou novou vizuální identitu a zároveň mění svůj název na Holešovickou tržnici. Cílem otevřené soutěže bylo najít směr prezentace, který posílí její image, jako tradičního místa setkávání Pražanů. Porota vybírala z 38 návrhů, vítězným konceptem se stal návrh designérů Josefíny Karlíkové a Matěje Vojtuše, nejvíce zaujal svým netradičním pojetím vizuálního stylu založeným na samolepkách či cenovkách s výrazným písmem a barevnou škálou. Tržnice tak pomalu postupuje ve svých ambicích, stát se nejen místem, kde se dají nakoupit potraviny a jiné zboží, ale také místem s kulturním přesahem, místem, které neodmyslitelně k Praze patří. Jedním z dalších kroků směřujících k tomuto cíli, budou výstupy architektonicko-krajinářské soutěže na revitalizaci veřejných prostranství.

„Holešovická tržnice, sídlící v historickém areálu bývalých pražských jatek, v současnosti nabízí největší kryté zeleninové tržiště s celoročním provozem, různé obchody a služby, kulturní vyžití i gastronomii, zdaleka však nenaplňuje svůj potenciál. Právě se nacházíme v počáteční fázi revitalizace, která by měla vyústit v markantní proměnu ze zašlého a poněkud zapomenutého areálu ve znovuobjevený klenot v širším centru metropole. S tím jde ruku v ruce také to, jak budeme celý areál komunikovat směrem k našim návštěvníkům. Proto jsme vyhlásili vedle architektonických soutěží také veřejnou designerskou soutěž s cílem získat novou ucelenou komunikační identitu. Stále jsme však na počátku dlouhé cesty proměny areálu,“ komentuje Milena Mauricová, marketingová ředitelka Výstaviště Praha, a.s.

Pro autory nového vizuálu to není v jejich umělecké kariéře první setkání s tržnicí. Josefína Karlíková a Matěj Vojtuš si zde vyzkoušeli tvorbu vizuální identity už jednou nanečisto během studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kdy v hale 13 probíhala výstava klauzurních prací. Při vymýšlení návrhu do soutěže ovšem podle svých slov postupovali jinak: „Zásadní pro nás bylo místo jako takové, jeho architektura a jeho atmosféra, na to jsme chtěli navázat. Vytvořili jsme modulární variabilní systém štítků, cenovek, kuponů, cedulek atd., který se dá snadno formátovat a aplikovat na různé výstupy pro jeho praktické využití. Součástí vizuální identity je písmo Animo z České písmolijny Heavyweight. Vybrali jsme ho jako součást našeho vizuálu, protože svým vzhledem odpovídá jak minulosti, tak přítomnosti tržnice. Následně jsme jej dali dohromady s našimi vizuální prvky, jako jsou právě cenovky, štítky atp.,“ popsali Blesku autoři vítězného návrhu.

Vizuální identitu autoři definují jako: „ozvuk tradice lidového, nejen obchodního, ale také kulturního, společenského a kulinářského života“. V tržnici vidí pro návštěvníky příležitost setkávat se a na jednom místě zažívat rozličné zážitky. „I proto jsme zvolili v návaznosti na různé ‚zóny‘, které se v tržnici vyskytují, širokou škálu a možné využití barev. Pražská, resp. Holešovická tržnice je jakýmsi ‚městem ve městě‘ a s touto základní myšlenkou jsme i uvažovali nad celým grafickým řešením,“ popisuje koncept dvojice autorů.