Dvaašedesátiletý Vybíral vystudoval bohemistiku, historii a dějiny umění na univerzitách v Ostravě, Brně a Londýně. Koncem 80. let pracoval na tehdejší Pedagogické fakultě v Ostravě, v letech 1989 až 1997 v Národní galerii v Praze. Od roku 1996 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde přednáší dějiny architektury a designu. Byl prorektorem školy a v letech 2011 až 2018 předsedou akademického senátu. Vedoucím katedry dějin a teorie umění je od roku 2006. Od roku 2018 byl rektorem školy.

Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem desítek studií a knih, známá je třeba obsáhlá publikace o architektu Leopoldu Bauerovi (2015) nebo knihy Zrození velkoměsta (1997), Století dědiců a zakladatelů (1999), Česká architektura na prahu moderní doby (2002) a Mladí mistři (2002). Vybíral je členem vědecké rady Národního památkového ústavu a Ostravské univerzity, členem dozorčí rady Ústavu dějin umění AV ČR, členem redakčních rad časopisu Umění a britského Journal of Art Historiography.

Odvolání

Vysoká škola uměleckoprůmyslová byla první tuzemskou vysokou školou, jejíhož rektora odvolal prezident. Stalo se to v roce 2006 a odvolaným rektorem byl malíř Boris Jirků. Prezident se tak rozhodl na návrh akademického senátu, který byl nespokojený s jeho prací.

Mnozí pedagogové i studenti školy Jirků vytýkali to, že se zúčastnil volby rektora sám jako člen akademického senátu. To mu zákon nezakazuje, senát však upozorňoval na to, že osoba zastávající pozici rektora vysoké školy musí oplývat morálními vlastnostmi. A hlasování pro sebe samého k nim podle senátu nepatří. O vítězství Jirků ve volbě rozhodl právě jeden hlas.

Prastará škola

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Dělí se na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Po téměř deseti letech příprav otevřela škola před rokem svou novou budovu. Transformací nevyužívané základní školy v Mikulandské ulici vzniklo Technologické centrum, které nabízí studentům zejména dílenské zázemí. Budova má také prostory pro teoretickou výuku, výstavy, společenské akce nebo konference.