Tržnice přechází pod správu výstaviště. „Změna, ke které dochází od 1. července, je dlouho připravovanou záležitostí,“ konstatuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a Pražské tržnice. S magistrátem trvají prý námluvy o tržnici zhruba dva roky. „Bude to běh na velmi dlouhou trať,“ komentuje budoucí rozvoj holešovického místa předseda představenstva. Jenom posledního půl roku přebírá management výstaviště veškeré materiály k tržnici.  

Stejně jako Výstaviště Praha, nachází se i Pražská tržnice v památkově chráněné oblasti. Vše podléhá památkovému dozoru. Jakožto velký veřejný prostor si tržnici nemůže nárokovat ani jedna cílová skupina. Proto chce management obou veřejných prostranství zasvětit Pražské tržistě všem sociodemografickým skupinám. „Chceme podřídit provoz, podmínky a program pro všechny věkové skupiny i cílové skupiny a nabídnout náplň dětem, seniorům a rodinám s dětmi,“ dodává Tomáš Hübl.

Přeměna výstaviště i tržiště

Většina odvedené práce v rámci tržiště není vidět. Podle ředitele se připravilo obrovské množství koncepcí a studií. „Bohužel ty největší zásahy, které začnou, jsou zároveň nejméně viditelné,“ konstatuje ředitel. Nejprve se budou věnovat například kanalizaci. Na hezké věci prý dojde později. Vítěz veřejné soutěže, ateliér Perspektiv, připravil souhrnnou studii na celý areál. V rámci Pražské tržnice vyroste obrovské množství stromů a nechá se vysadit spousta zelených ploch. Finální výsledek bude vidět za 5 až 10 let.

„Možná na podzim, možná na jaře za rok začneme stavět a upravovat první budovy,“ vysvětluje Tomáš Hübl. Všem současným podnájemcům byla prý předložena stejná smlouva, kterou měli předtím s městem. Odpadlíci čítají pouhé jednotky. „Skončen nikdo nebude,“ podotýká Michal Tošovský, programový ředitel Pražské tržnice. Co se týče Výstaviště Praha, těžké techniky by se mohlo zbavit za tři roky. Křižíkovy pavilony budou hotovy v říjnu. Bez ohledu na rekonstrukce ale akce i programy běží.

Pražská tržnice tento rok

Přímo v areálu probíhá rekonstrukce haly 34 a 35. Zbouraly se také dvě budovy z „devadesátek“ – lékárna a pošta. Na místě vyroste velký prostor na odpočinek. Stromy poskytnou stín a místo se bude ochlazovat mlhou. Bude působit jako tržnice v malém. Vystavení vítězného návrhu se v červenci přesune právě na toto místo.  

„Základem letního večerního dění je místo food trucku a zahrádky burzy,“ informuje Daniel Netušil, programový ředitel Výstaviště Praha. Návštěvníky po celé léto čeká divadelní představení Neviditelná tržnice, zachycující okolnosti vzniku a přeměny celého areálu.

Velkou akcí bude také srpnová akce „Back to School,“ v rámci které proběhne i swap neboli výměna školních potřeb. Na podzim pak nabídne tržnice své prostory mejdanu nejen pro seniory. Několik akcí bude zahrnovat folklorní tance s živou hudbou.

Video
délka: 04:01.03
Video se připravuje ...

Oprava Průmyslového paláce začala restaurací vitráží Ivan Hladík

Fotogalerie
23 fotografií