Za růstem zájmu o Bulovku je podle tamních lékařů také vznik Centra porodní asistence. „Hlavní myšlenka (...) spočívá v tom, že se o takzvaně nízkorizikovou těhotnou a rodící ženu, jejíž průběh těhotenství nebyl v ničem nestandardní, stará výhradně porodní asistentka, což běžně nebývá zvykem. Jde o komplexní změnu přístupu k těhotné a rodící ženě,“ popsal přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNB Michal Zikán. Centrum je nadstavbovou službou, kterou si rodičky částečně hradí.

Porod v režii asistentek

Vzniku Centra porodní asistence předcházelo na Bulovce rozdělení kompetencí pro porodní asistentky, lékaře porodníky, lékaře neonatology a dětské sestry pečující o narozené děti. Vycházeli i z poptávky samotných rodiček.

Loni vedly porodní asistentky i mimo centrum na Bulovce bez lékaře téměř polovinu všech porodů. Lékaře volají pouze k akutním případům nebo když lze předpokládat porodní komplikace. Nejčastěji je to kvůli nepostupujícímu porodu nebo možnému ohrožení novorozence nedostatkem kyslíku, takzvané hypoxii.

V takových případech porod přebírá lékař a někdy musí přistoupit i k císařskému řezu. Tímto zákrokem končí 24 procent všech porodů v Česku, na Bulovce je to necelých 17 procent.

Vstřícnost by měla být normou

„Některé ženy se obávají špatného zacházení v porodnici, snaží se proto svá přání dopředu podrobně definovat například v porodních plánech, přitom vstřícný přístup s ohledem na přání rodičky by měl být na porodnických pracovištích normou,“ uvedl vedoucí porodnického úseku kliniky Jan Matěcha.

Ženy si podle něj do plánů nejčastěji uvádějí, že si nepřejí časté vaginální vyšetřování, tlačení na břicho při porodu nebo preventivní nástřih hráze. Chtějí naopak tlačit podle svých pocitů v porodní poloze, kterou si samy vyberou a neoddělovat od právě narozeného dítěte ani pro jeho vyšetření.

Součástí hrazené péče jsou konzultace přáních těhotné s konkrétní porodní asistentkou, která porod povede. Nastávající maminky si mohou také doplatit porod ve specializovaném apartmánu, který je podobnější domácímu prostředí.

„Dále budeme usilovat o úpravu konceptu předporodní přípravy. Rády bychom vytvořily komunitní síť pro klientky naší porodnice a zajistily návštěvy a péči porodní asistentky či duly po porodu doma,“ doplnila porodní asistentka Alžběta Samková.

Video
Video se připravuje ...

Maminka v porodnici: Bonus z FN Bulovka - Lékař a porodní asistentka u porodu: FN Bulovka  Videohub

Fotogalerie
50 fotografií