Z hrůzného činu vinila obžaloba 20letého Chrise K., který se narodil jako žena, avšak identifikuje se jako muž. Měl prý nutkavé myšlenky na ublížení druhým a na jejich usmrcení, jeho obětí se měla stát zdravotní sestra (64) z bohnické psychiatrie, jež Chrise sexuálně přitahovala. Podle obžaloby ho vzrušovala představa, že ji škrtí, což chtěl uskutečnit. Našla se u něj dokonce oprátka, kterou si vyrobil z teplákové šňůry.

Video
Video se připravuje ...

Chris (20) u Městského soudu v Praze Blesk TV

U soudu už v minulosti vypovídal uznávaný sexuolog Petr Weiss. Ten uvedl, že muž v době spáchání činu netrpěl duševní poruchou v pravém slova smyslu, avšak trpí poruchou pohlavní identity a poruchou sexuální preference, a to agresivním sadismem, což je nejnebezpečnější ze všech sexuálních deviací. „Zjištěná sexuální deviace podstatným způsobem snižovala jeho ovládací schopnosti v době činu, jeho schopnosti rozpoznávací byly však plně zachovány,” míní odborník.

Soud ve středu pokračoval výslechem svědkyně – zdravotní sestřičky z Psychiatrické nemocnice Bohnice. „Obžalovaného jsem stěhovala z oddělení na jiné oddělení a pomáhala jsem mu balit. Viděla jsem, že si s něčím hraje na posteli, a chtěla jsem vědět, o co se jednalo. Viděla jsem, že má šňůrku, ze které byla vyhotovena oprátka – odevzdal mi to,“ uvedla s tím, že se Chris před ní nesnažil oprátku nijak schovat. „Když jsem s obžalovaným byla v tom pokoji, cítila jsem se nesvá – předtím jsem totiž sloužila víkend s kolegyní a Chris za námi přišel, že neví, proč je na otevřeném oddělení, že se bojí, aby někomu neublížil. Mluvil o tom, že by chtěl někoho uškrtit,“ dodala žena.

Závěrečné řeči

Následovaly závěrečné řeči. Státní zástupce navrhnul, aby soud Chrise, jemuž hrozilo 15- až 20leté vězení, uznal vinným ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu přípravy. Navrhnul také uložení nepodmíněného trestu případně i podmíněně odloženého trestu, avšak za současného uložení ochranného léčení.

Chrisův obhájce pak ve své závěrečné řeči poukázal na fakt, že si nedokáže vyložit, do jakého typu věznice by byl obžalovaný v případě uložení nepodmíněného trestu zařazen s ohledem na to, že se jedná o člověka, který má problémy se svou sexuální identitou. Upozornil soud také na to, že vše probíhalo na dobrovolné bázi. Chris sám vyhledal pomoc, nechal se dobrovolně hospitalizovat v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a během svého pobytu se svěřoval se svými pocity a strachy. Obhájce také uvedl, že se jedná o nemocného člověka, který má být léčen, a nikoli být zavírán do vězení. Trval na tom, aby bylo Chrisovi uloženo ochranné léčení po dobu, která bude nezbytná k jeho vyléčení.

Soud nakonec shledal Chrise K. vinným dle obžaloby. S ohledem na všechny skutečnosti však upustil od potrestání a uložil mu ochranné sexuologické léčení. Předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová ve svém odůvodnění uvedla, že se obžalovaný trestního jednání dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti a sám dobrovolně nastoupil na léčení, dobrovolně se snažil předcházet takovým myšlenkám na nutkání ubližovat druhým, vždy spolupracoval s personálem. Vzhledem k tomu, že Chris K. trpí parafilií, mu soud uložil ochranné sexuologické léčení. Obžalovaný se vzdal práva odvolání, státní zástupce si ponechal lhůtu.

Fotogalerie
4 fotografie