„V současné chvíli máme vysoutěženou firmu, která provádí stavebněhistorický průzkum, ten potrvá zhruba rok a půl. Paralelně proběhne i takzvaná fotogrammetrie, neboli důkladná analýza kamene a odhad stáří materiálu,“ řekl Kotalík.

Věž je převážně z pískovce, pouze na některých místech z opuky. Pískovce jsou z různých dob. Kvalitní jsou například středověké kameny z lomu u Záp, naopak horší kvalitu mají pískovce z Petřína, které byly na věž dodány později. Na jižní straně pak je železitý pískovec pravděpodobně ještě z Juditina mostu, který je měkčí, a tudíž méně odolný. „Když se materiály kombinují, příliš tvrdý a příliš měkký pískovec, tak na sebe tlačí a může docházet třeba k opadům,“ řekl Kučera. U každého kamene odborníci zjistí jeho stav a následně určí míru zásahu do něj či úplnou výměnu.

„Druhý problém, který nás trápí, je střešní krytina. Není problém, že by dosloužily šablony z břidlice, ale problém je, že dosluhuje spojující materiál, tedy hřebíky. Reznutím se zmenšuje, zmenšuje, až se ztratí úplně,“ řekl Kučera. Jednotlivé části krytiny navíc rozkmitává vítr, který tak vytahuje hřebíky, až zmíněná šablona upadne. Problém potom je, že při výměně část při sundávání praskne.

Odborníci budou řešit i povrchy kamenů uvnitř věže, například na schodišti, kam bezohlední návštěvníci vyrývají různé nápisy. „Odstranit je není jednoduché. Když je hluboký, dá se to zatmelit, ale hůř se opravují mělké vrypy, takže se to nedá zbrušovat, neboť byste zničili autenticitu povrchu,“ řekl Kučera. Podle způsobu opracování odborníci poznají, z které doby kámen pochází.

Opraveny budou elektrické rozvody, které jsou z druhé poloviny 20. století. Vedena je podle Kučery k památce ne příliš ohleduplným způsobem. „Pak budeme řešit neduhy z dob hlavně 80. let 20. století, kdy se v památkové péči používala takzvaná tvrdá inženýrská řešení,“ řekl Kučera. To se týká například železobetonové konstrukce v jednom z pater, která nahradila původní dřevěnou. Zda bude vyměněna, určí rovněž průzkum. Opraveny budou také další zdobné prvky včetně maleb.

Malostranská mostecká věž zatím opravována nebude. „Je postavena z tvrdšího kamene a je trochu v jiné klimatické pozici, co se týče vlivu slunce a větru, a tak tolik netrpí. A je mladší než Staroměstská, která je navíc jakoby vytrčena,“ řekl Kučera.

Staroměstská věž pochází ze 14. století, nechal ji postavit Karel IV. podle plánu Petra Parléře. Sloužila jako vstupní brána do Starého Města. Zároveň byla zamýšlena jako vítězný oblouk.

Fotogalerie
17 fotografií