O proměně Klárova se mluví řadu let. Už minulé vedení Prahy plánovalo toto chaotické místo proměnit. „Klárov je výchozím bodem pro cestu na Hrad, ale i pro návštěvu Valdštejnské zahrady či jedné z nejkrásnějších částí Malé Strany. Jeho dnešní stav tomu ovšem vůbec neodpovídá,“ řekla pro Blesk už v roce 2017 náměstkyně primátorky (Adriany Krnáčové (ANO), pozn. red.) Petra Kolínská (SZ). Tehdy se počítalo, že celková proměna bude do dvou let hotová, nestalo se.

Dlouhá léta se nic nedělo, až v minulém roce byl pomocí nestavebních úprav rozšířen tramvajový ostrůvek, což cestujícím přineslo alespoň větší pocit bezpečí a davy turistů, které se tu běžně vyskytují, alespoň už nepadají projíždějícím autům pod kola. Celá oblast ale potřebuje mnohem koncepčnější řešení než jen rozšíření ostrůvku.

„Klárov je jedním z nejrušnějších míst na Malé Straně. Nejvíce je prostor zatížen turisty, kteří odsud míří na Hrad, na návštěvu Valdštejnské zahrady, Malé Strany, ale třeba i Petřína nebo Karlova mostu. Je zde přelidněno a přitom prostor není pro chodce moc přívětivý. Proto jsme se rozhodli to změnit,“ říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN)

Proto IPR zadal ateliéru A69 architekti k vypracování koncepční studii. „Cílem koncepční studie je identifikovat problémy a najít možnosti řešení dopravního uspořádání, navrhnout krajinářské řešení, navázání Klárova na další rekreační plochy a navrhnout komplexní řešení veřejných prostranství,“ dodává Hlaváček.

„Základním problémem vymezené lokality je její identita. Resp. neexistence jasné identity. Místo není ani dostatečně městské, ani přesvědčivě parkové. Není ani rostlé, ani koncipované. Není ani důstojným předmostím, ani reprezentačním vstupem na Malou stranu a Pražský hrad. Dokonce k řece ještě nenašlo jednoznačný vztah. Působí dojmem roztříštěnosti a nesourodosti,“ vysvětluje Prokop Tomášek, architekt ze studia A69

Projekt Pražanům slibuje zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky Prahy. Dojít by zde mělo k novému dopravnímu uspořádání, zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pěší a cyklisty. Vzniknou také nové přechody, rozšíří se chodníky a nástupní ostrůvky, přibude zeleň a vzniknou také nové pruhy pro cyklisty. Studie také počítá s tím, že dojde k mnohem lepšímu napojení Klárova na nedaleké rekreační oblasti, jako jsou Letenské sady, Kosárkovo nábřeží a náplavka Cihelná. V neposlední řadě se sníží bariérovou, což ocení nejen lidé se sníženou mobilitou nebo vozíčkáři, ale také rodiče s kočárky. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.

Fotogalerie
23 fotografií