Původní 6 let starou aplikaci nyní IPR kompletně přepracoval a doplnil o nové funkce i data. Výběr informací je opravdu široký. Vedle rozlohy, věkového složení obyvatel nebo počtu cizinců se uživatel dozví i rozlohu zeleně, délku cyklostezek či vzdělanost svých sousedů. Velkou výhodou Katalogu městských částí je i to, že data lze mezi sebou porovnávat,“ říká 1. náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09/STAN). 

Aplikace nově umožňuje porovnávání vybraných dat pomocí grafu a také nabízí využití dat jednotlivých metrik pro vlastní analýzu díky nabídce stažení v různých formátech. Může sloužit všem, nejen komunálním politikům nebo samosprávám. „Oceňují ho například studenti či novináři, kteří píší o tématech spojených s Prahou, a samozřejmě také obyvatelé, kteří si mohou dohledat zajímavé informace o místě, kde žijí,“ říká závěrem ředitel IPR Ondřej Boháč.

Městská zeleň

Letošní červenec zatím přinesl nesnesitelné tropické teploty. Standardně se podle ČHMÚ pohybovala teplota kolem 35 stupňů celsia, jak ukázala fotografie z vesmíru ze stanice ISS, rozpálené střechy a betonové plácky hravě dosahovaly teploty 45 stupňů. Jediné útočiště poskytovala městská zeleň, parky nebo voda. Jak jsou na tom jednotlivé městské části co do počtu zelených ostrovů?

Za hlavní Achillovou patou pří přehřívání města jsou považovány zastavěné plochy. Na základě informací IPRu má podíl zpevněných ploch největší vliv na vznik městského tepelného ostrova. Plochy se počítají v poměru k celému území městské části, to znamená, že se za zpevněné plochy nepovažují budovy, musí jít o kus země, po kterém lze eventuálně chodit. Výhodou nezpevněných ploch je jejich retenční funkce, umí zadržovat vodu.

Ze tří městských částí nacházejících se v centru vyšla nejlépe Praha 3. Jednu čtvrtinu celého území městské části sice tvoří zpevněné plochy, ale těch nezpevněných je až okolo 38 procent. Na druhém místě se překvapivě umístila Praha 1 s 23 procenty zpevněných a 30 procenty ploch nezpevněných.

Až jako třetí vychází Praha 2. Má stejný poměr zpevněných, jako nezpevněných ploch, od obou po 28 procentech. „Dvojka“ navíc vychází v celkovém porovnání s dalšími 56 městskými částmi jednoznačně nejhůře co do počtu zpevněných ploch. Pomyslným králem byly korunovány Královice s 95 procenty nezpevněných ploch. Přitom v celé Praze vychází průměr zpevněných ploch na 13 procent a nezpevněných na 68 procent.

Noční hluk

Velkým problémem spojeným nejen s létem je hluk v nočních ulicích Prahy. Tato situace se týká centra. Na sociálních sítích si zejména obyvatelé z Prahy 1 pravidelně stěžují na tzv. „pub crawls“, což jsou nejčastěji zběsilí turisté, kteří se v noci potácí od baru k baru a cestou tropí neplechy. Podle aplikace se nejhůře spí v Praze 2. Celkem 44 008 Pražanů nebo 86,5 procent obyvatel s trvalým bydlištěm na „dvojce“ nocuje v místech s překročeným limitem nočního hluku, což je více než 50 decibel.

Ani Praha 3 nebo Praha 1 na tom nejsou o moc lépe. Na „jedničce“ se pořádně nevyspí 77 a půl procenta lidí, na „trojce“ 78 a půl procenta. Tato procenta však nepředstavují ani zdaleka tak velké množství lidí, jako se jich nevyspí v oblastech s překročeným limitem nočního hluku v Praze 4. Sice se jedná o 76 procent, tedy méně, než v Praze 2, ale počtem jich je 100 124.

Bydlení

Už dlouhodobě bojuje Praha s nedostatkem dostupného bydlení. V současných bytech roste nájem, nestíhají se budovat nové byty a když už vyrostou, mohou se stát kořistí investorů. Největší výměru na osobu v centru mají byty z „jedničky“. Na jednoho člověka připadá 41 a půl metrů čtverečních. Průměrně tu spolu žijí 2,06 osoby na byt. Číslo se odvíjí od osob trvale hlášených k jednomu bytu.  

V Praze 2 vychází na jednoho člověka 36,1 metrů čtverečních. Zde spolu žije 2,11 osoby na byt. Na jednu osobu v Praze 3 vychází 31,9 metrů čtverečních v bytě a žije tu průměrně 2,04 osoby. S metry čtverečními na osobu vyhrály Křeslice. Průměrně vychází na osobu 45,2 metrů čtverečních. Druhým extrémem je Lipence. Na jeden byt tu vychází 3 a půl osoby.  

Video
délka: 03:11.64
Video se připravuje ...

Green deal pro Evropu. Co to je a jak má pomoci od zhoršování životního prostředí? Videohub

Fotogalerie
34 fotografií