Různá města mají poplatky za svoz komunálního odpadu nastaveny různě. Někde využívají paušální poplatek na obyvatele, Praha ale ne. Podle primátora Zdeňka Hřiba tato forma poplatků nemotivuje lidi k tomu, aby produkci odpadu omezovali a vyprodukovaný odpad třídili. Proto má Praha nastavený vlastní ceník, který je závislý na velikosti nádoby a frekvenci svozu. V praxi to znamená, že čím větší popelnice a častější svoz odpadu, tím méně Pražané ve finále platí. 

Už od jara připravuje magistrát nové znění vyhlášky o místních poplatcích za odpad, která má navázat na zákon č. 543/2020 Sb., který novelizoval zákon o místních poplatcích v souvislosti s přijetím zákona o odpadech, v něm je mimo jiné i to, že barevné popelnice na svoz skla nebo bioodpadu, které nyní Pražané musí platit, by byly zdarma. Názory magistrátu a vlády se rozcházejí ve výkladu metodiky výpočtu poplatku za svoz komunálního odpadu. Zatímco magistrát dle svého výkladu soudí, že diferenciace poplatků je možná, vládní výklad toto zakazuje a trvá na paušálním poplatku za litr odpadu.

Skokové zdražení

Náš ceník je nastaven maximálně spravedlivě a zohledňuje reálnou cenu za svoz odpadu. Navíc lidé na sídlištích a v činžovních domech mají reálně malou možnost ovlivnit množství vyhozeného odpadu,“ řekl na tiskové konferenci primátor Zdeněk Hřib.

Pokud by Praha upravila ceník a cena by byla jednotná, doplatili by na to obyvatelé sídlišť ze všech nejvíce. „Pokud si ukážeme modelový příklad, kdy 4členná rodina platí za svoz 1100litrového kontejneru 60 haléřu za litr, mohlo by dojít k navýšení jejich nákladů až o 2000 ročně. Naopak třeba pár bydlící v rodinném domě se 70litrovou popelnicí a s frekvencí svozu jednou za 14 dní by ročně ušetřil několik stovek,“ vysvětluje náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Několik výkladů, který je správný?

Ve středu proběhlo jednání Svazu měst a obcí s vládou, na kterém tento problém pražský primátor otevřel. „Ministr životního prostředí Richard Brabec mi přislíbil, že se této problematice bude věnovat a pokusí se zrealizovat schůzku,“ řekl Hřib. Problémem také je, že se tato problematika týká hned několika ministerstev. Primárně jde o ministerstvo vnitra, pak o ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj a své k tomu má i ministerstvo financí. „Problém je, že je tato agenda rozkročená mezi tolik subjektů a každý z nich vyhlášku trochu jinak interpretuje. My bychom potřebovali docílit toho, aby se interpretace sjednotila podle té naší, která je dle magistrátních právníků zcela v pořádku, řekl Hřib a dodal, že ještě dnes pošle oficiální dopis na ministerstvo vnitra s žádostí o schůzku.

Video
délka: 01:11.21
Video se připravuje ...

Tři popelářky s kuka vozem vykládají odpad. Barbora Silná

Fotogalerie
16 fotografií