Jednotný systém dopravy umožňuje cestování na stejný tarif v centru metropole i za jejími hranicemi a vzájemnou návaznost spojů. „Jsme dnes v situaci, kdy máme integrovanou dopravu, ale máme ji řízenou dvěma organizátory, což nedává valného smyslu jak z pohledu organizačního, tak finančního. Takže jsme se dohodli předběžně i s kolegy z Prahy, že bychom obě organizace sloučili do organizace jedné, která by sloužila jak pro Prahu, tak pro Středočeský kraj,“ uvedl Borecký.

Radní upozornil na to, že kraji dramaticky vzrostly náklady na veřejnou dopravu z 2,15 miliardy korun v roce 2017 na 3,7 miliardy Kč v roce 2021 při současném poklesu příjmů. Hejtmanství se podle Boreckého podařilo udržet veřejnou dopravu v provozu, nastartovat spolupráci s Prahou a dokončit integraci v metropolitní oblasti. To se podle něj neobešlo bez nepopulárních opatření, jako bylo zdražení jízdného nebo nyní rušení a omezení provozu na některých lokálních tratích. Tento krok kraje vyvolal hlasitou kritiku, lidé kvůli tomu podepisovali protestní petici.

Nutná opatření

„Ta opatření byla nezbytná, ale podařilo se nám stoupající křivku zastavit a udržet v chodu systém veřejné dopravy. Myslím, že to nejhorší je za námi,“ dodal Borecký. Mezi nejbližšími prioritami jmenoval finanční stabilizaci systému, zavedení standardů dopravní obslužnosti a dokončení integrace veřejné dopravy na území kraje.

Připomněl, že hejtmanství musí také připravit soutěže na nové autobusové dopravce od roku 2024 a na železnici od roku 2029. Do roku 2024 chce kromě sloučení organizátorů dopravy postavit první záchytná parkoviště, vybudovat alespoň 100 kilometrů cyklostezek a spustit nové digitální služby, jako doprava na zavolání, případně autobus na zavolání, které budou využívány například v okrajových oblastech.