Zatímco na magistrátu od roku 2006 usedli do primátorského křesla už čtyři primátoři a jedna primátorka, v Šeberově, okrajové části Prahy, kde žije zhruba 3 tisíce obyvatel, se od té doby vystřídali starostové dva. Pouze v letech 2014–2017 Venturovou na postu starosty „nahradil“ Miroslav Dostál (TOP 09). Léta strávená ve funkci se ale na její kanceláři příliš nepodepsala.

„Když jsem na post starostky přicházela, stála tu taková socialistická kancelář se starým nábytkem,“ uvádí starostka. „Ten jsem dala pryč a pořídila nový, jinak se toho příliš nezměnilo, což mi nijak nevadí. Nehodlám do vybavení kanceláře investovat, protože vím, že jsem tu dočasně,” říká i s tím, že by se radnice mohla vbrzku stěhovat.

V současné chvíli se nachází v budově, která před zřízením úřadu sloužila pro bydlení. Její zařízení a kapacity tak nejsou zcela vyhovující. „Já navíc nejsem ten typ, který by seděl osm hodin denně v kanceláři. 50% času trávím spíše venku v pohybu.“

Plavecká medailistka

K pohybu a ke sportu obzvláště má starostka ryze kladný vztah. Než vplula do politických vod, coby závodní plavkyně brázdila i tu skutečnou vodu v bazénech.

Starostka Petra venturová.
Autor: Facebook

„Sport člověka naučí zásadám fair play, ale také cílevědomosti. V individuálním sportu je to ještě specifické v tom, že případné neúspěchy člověk nemůže svést na někoho jiného. A tu politiku vnímám dost podobně,“ říká Venturová, která je například bronzovou medailistkou z juniorského mistrovství Evropy. Na plavání nezanevřela – Pokud to koronavirová opatření dovolí, tak v bazénech trénuje děti.

Baráčnická kasička

Když ale v pohybu není a úřední povinnosti volají, bývá pochopitelně k zastižení na radnici v kanceláři. Jedná se o komorní místnost s okny, která vedou na zahradu radnice. Ta je úhledně udržovaná, podobně jako kancelář starostky, ve které, na rozdíl od kanceláří jejích pražských kolegů a kolegyň není příliš mnoho místa pro nějaké dekorace.

I když starostka Venturová tolik nelpí na přezdobenosti vlastní kanceláři, výhled z jejího okna stojí za to - krásně udržovaná zahrady a vzrostlé zdravé stromy. Pohled, který nezevšední ani na jaře, ani v létě, ani v zimě, kdy zeleň zmizí pod příkrovem sněhu.
Autor: David Zima

Nemám ráda hromaděním věcí,“ krčí rameny Venturová. „Snažím se, aby ta kancelář měla nějaký řád a měla důvod pro to, jak vypadá. Když někdo přijde po mně, tak chci, aby nepřišel do rozbordelené a nepřehledné kanceláře,“ vysvětluje.

Nějaká zajímavost tu k vidění přece jen je. Konkrétně jde o starou červenou kasičku šeberovských Baráčníků, která je vyvedena do podoby starého domu, a která se nacházela na půdě radnice. „To je asi nejvzácnější poklad, který jsme z půdy zachránili,” váží si. „Baráčníci jsou společenskou organizaci, která dodržuje historické tradice, pořádají u nás například bály, různé zábavy,“ vysvětluje starostka.

Kasičku od Baráčníků našli úředníci na půdě budovy, v níž se dnes nachází úřad městksé části.
Autor: David Zima

Nefunkční televize

Vyjma kasičky má dále kancelář vybavenou mapou Šeberova i jeho leteckým snímkem „Charakterem jsme vlastně vesnice. A do jisté míry si i myslím si, že můžeme být poslední vesnicí v Praze, která si ten vesnický charakter opravdu zachová,“ uvádí k leteckému snímku, který znázorňuje vilovou zástavbu Šeberova a Hrnčířů uprostřed zeleně.

„Do značné míry nám pomáhá, že zde máme rozvodnu s vysokým napětím a chráněné přírodní pásmo, díky čemuž je spousta pozemků nezastavitelných. Blízko navíc máme hostivařský les nebo kunratický les, také průhonický park, takže do přírody to máme skutečně blízko,“ vyjmenovává šeberovská rodačka.

Vzdor dobrému zásobení elektřinou jí ale v kanceláři paradoxně nefunguje televize. „Je už, pravda, trochu jako dekorace,“ usmívá se Venturová. „Jak televize přecházely na digitální signál vysílání, tak přestala fungovat a od té doby jsme ji vlastně neměli spuštěnou, nepotřebovali jsme ji.“

Kronika a škola

Kancelář starostce dále ozvláštňuje historický kalendář naproti vstupu, pod kterým je aktuálně k vidění model budoucí základní školy, která se v Šeberově chystá. Stát by měla přímo v centru městské části.

„V podstatě půjde o školu, která spojí Šeberov a Hrnčíře, protože oba dva celky, ač pod jednou městskou částí, se skládají ze dvou nesourodých sídel, které odděluje zhruba kilometr dlouhá silnice,“ uvádí starostka. „Škola bude stát tak, aby to do ní měli lidé z Šeberova i z Hrnčířů stejně daleko.“ Dosud v Šeberově funguje jediná škola, která disponuje pouze prvním stupněm. Starší žáci a žačky tak musí za vzděláním cestovat zpravidla na Jižní Město.

Kronika, která v Šeberově do 80. let zaznamenávala výročí zlatých svateb.
Autor: David Zima

A zatímco model školy je předzvěstí věcí budoucích, na jedné z polic má starostka uložený odkaz let minulých. Jde o místní kroniku, avšak ne jen tak ledajakou. Kromě významných dnů z historie městské části totiž obsahuje několik záznamů o zlatých svatbách místních obyvatel. Kronika je ale neúplná. „Bohužel jí ale naši předchůdci přestali v 80. Letech doplňovat. Bylo by hezké se k té tradici jednou vrátit.“

Fotogalerie
31 fotografií