Praha už v roce 2019 podepsala tzv. klimatický závazek, ve kterém se mimo jiné zavázala, že do roku 2030 sníží hlavní město emise o 45 %, do roku 2050 by měla být Praha dokonce zcela bezemisní. Na tento závazek navazuje klimatický plán, který dnes magistrát představil. Ten obsahuje 69 konkrétních kroků, jak k tomuto cíli chce Praha dospět.

V následujících 10 letech hodláme do inovací investovat asi 230 miliard korun. Je to sice ambiciózní plán, ale bez toho bychom se neposunuli. Tím, že už máme strategii již připravenou, otevře se nám více možnosti financování z evropských fondů. Kdo je připraven, dostane víc peněz,“ řekl na tiskové konferenci náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN). Prahu by pak tyto kroky měly stát navíc asi 2 miliardy ročně, což podle Hlubučka není nereálná vize.

Udržitelná energetika

Hlubuček také řekl, že celý klimaplán se netýká pouze jeho gesce, ale zasahuje i do gescí ostatních. „Proto jsem rád, že všech 11 radní nový plán jednomyslně schválili,“ sdělil. Plán se týká čtyř oblastí. Tou první je udržitelná energetika. Změny by se tedy měly především týkat budov, které by se díky zateplení, či výměně oken měly stát hospodárnějšími. Takové kroky již ale Praha při rekonstrukcích podniká.

„Nově bychom chtěli na městských budovách instalovat fotovoltaické elektrárny, které by jednotlivé budovy mohly rovnou zásobovat. Zaměřujeme se i na modernizaci veřejného osvětlení, kde původní sodíkové výbojky nahrazujeme led svítidly. V parcích se pak nově chystáme instalovat biodynamické osvětlení, které reaguje na hustotu procházejících lidí. Všechna tato opatření pomohou výrazně snížit světelný smog,“ popsal plány radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Bezemisní MHD

Další oblastí, která se výrazně promění, je mobilita. Hlavní město do roku 2030 chce mít 50 % všech autobusů a také vozů pražských služeb bezemisních, dalších 25 % by mělo být podle Hlubučka nízkoemisních. V plánu je také postavit až 10 tisíc dobíjecích jednotek pro elektromobily. „Klíčové je také zatraktivnit hromadnou dopravu, což by mělo vést i k jejímu většímu užívání. Odhadem by v roce 2030 MHD mohla přepravit o dalších 150 milionů cestujících více než dnes,“ přiblížil náměstek. Jednat se také bude o modrých zónách, či zpoplatnění vjezdu neekologických vozidel do centra města.

První bioplynka

Rozvíjet se bude i cirkulární ekonomika. V této oblasti plánuje Praha postavit první bioplynovou stanici ve vlastnictví města. Ta by měla především zpracovávat odpad z restaurací, ale i domácností. Vyrobený plyn by pak mohl zásobovat vozy dopravního podniku nebo pražských služeb. V neposlední řadě myslí klimatický plán i na adaptační opatření, do kterých mimo jiné patří lepší hospodaření s dešťovou vodou, výměna asfaltových ploch za polopropustnéa samozřejmě i výsadba zeleně. „ V rámci současného Implementačního plánu počítá Praha s vysazením až 1,5 milionu nových stromů napříč městem,“ uzavřel Hlubuček.

Opozice je proti

Podle ODS je celý plán jen hazardem s veřejnými financemi a nemá jasný cíl. „Máme mít ambice, ale nemáme si dávat nesplnitelné cíle. Klimatický plán tak, jak je navržen a prezentován magistrátní koalicí, je jen pouhou politickou proklamací. Koalice tímto vzbudí nereálná očekávání a po čase budou muset potichu přiznat, že záměr byl v předložených parametrech nesplnitelný. Voličům by měli říkat pravdu, ne pohádky,“ uvedl v tiskové zprávě předseda klubu zastupitelů za ODS Zdeněk Zajíček. A dodal: „Profesní autority z oboru energetiky a dopravy hovoří o tom, že jde o pouhý souhrn nejrůznějších nápadů bez jasné strategie a koncepce.“

Fotogalerie
23 fotografií